Novosti

Imenovani članovi Odbora za Rome, ovo je njegov sastav

Donošenje ove odluke u skladu je s ispunjavanjem ciljeva iz Okvirne konvencije Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina koju je BiH ranije ratificirala

Na 49. sjednici, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na mandat od četiri godine. Riječ je o petom sazivu Odbora za Rome, nakon što je u martu ove godine istekao mandat četvrtom sazivu.  

U Odbor za Rome, koji broji 22 člana i 11 zamjenskih članova, imenovani su predstavnici državnih ministarstava za ljudska prava i izbjeglice, finansija i trezora, civilnih poslova, sigurnosti i pravde, te Direkcije za evropske integracije, agencija za rad i zapošljavanje, odnosno za ravnopravnost spolova, kao i entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH. 

Polovina članova Odbora, njih 11 su predstavnici romske populacije iz kantona i regija te udruženja Roma, saopćeno je ranije.         

Donošenje ove odluke u skladu je s ispunjavanjem ciljeva iz Okvirne konvencije Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina koju je BiH ranije ratificirala.   

Iz Vijeća ministara su portalu Newipe dostavili Odluku u kojoj su navedena imena članova ovog tijela.

Kako navode, u Odbor za Rome koji broji 22 člana i 11 zamjenskih članova, imenuju se:

a) Mladen Božović, član ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Saliha Đuderija, zamjenski član.
b) Zulfo Robović, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Sanel Bajrović, zamjenski član,
c) Daria Duilović, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Enida Vehabović, zamjenski clan,
d) Stanislava Tanić, Ministarstvo sigurnosti BiH, Sanin Prašević, zamjenski clan,
e) Boris Lovrinović, Ministarstvo pravde BiH, Vildan Hadžihasanović, zamjenski clan,
f) Armin Spahić, Direkcija za evropske integracije BiH, Nejra Hiroš, zamjenski clan,
g) Boris Pupić, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Zvjezdana Jelić, zamjenski clan,
h) Samra Filipović-Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Branislava Crnčević-Čulić, zamjenski clan,
i) Jasmina Khecan-Babić, Vlada Federacije BiH, Šefika Hasanagić, zamjenski clan,
j) Zorica Garača, Vlada RS, Nada Pejnović, zamjenski clan,
k) Mujo Mustafić, Vlada Brčko distrikta BiH, Ekrem Banda, zamjenski clan,
l) Dervo Sejdić, Kanton Sarajevo,
m) Mujo Fafulić, ZDK,
n) Hasnija Demirović, USK,
o) Nedžad Jusić, TK,
p) Sabahudin Tahirović, SBK,
r) Armina Ahmetović, HNK,
s) Aleksandar Mašić, regija Banja Luka,
t) Snježana Mirković, regija Doboj,
u) Sacmir Seferović, regija Bijeljina,
v) Asmir Husić, Brčko distrikt BiH,
z) Indira Bajramović, ženska romska mreža.

Kako se navodi u Odluci, zadaci, stručna i tehnička pomoć, način rada, naknade za rad Odbora za Rome propisani su Odlukom o osnutku Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, a ostala pitanja uređuju se Poslovnikom o radu Odbopra za Rome koji se donosi na konstituirajućoj sjednici.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button