Novosti

Skupština Brčko distrikta imenovala prvi saziv Vijeća nacionalnih manjina

Odlukom je imenovano osam članova nacionalnih manjina koje su zastupljene u Brčko distriktu iz reda crnogorske, romske, ruske, makedonske, turske, mađarske, albanske i rusinske nacionalne manjine.

Na 23. redovnom zasjedanju Skupštine Brčko distrikta BiH, usvojena je Odluka o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta. Skupština je jednoglasno izglasala ovu odluku i dala podršku osnivanju Vijeću nacionalnih manjina Brčko distrikta.

Predstavnici nacionalnih manjina su imenovani kroz prijedlog Komisije za zaštitu ljudskih prava i određenih kriterija koje su morali da ispune da bi postali član Vijeća.

Odlukom je imenovano osam članova nacionalnih manjina koje su zastupljene u Brčko distriktu iz reda crnogorske, romske, ruske, makedonske, turske, mađarske, albanske i rusinske nacionalne manjine.

Svaka nacionalna manjina ima pravo na jednog predstavnika u vijeću u mandatu od 4 godine i pravom obnove mandata samo jednom.

Vijeće  nacionalnih manjina u Brčkom će biti savjetodavno tijelo koje daje preporuke, mišljenja, savjete i prijedloge o pitanjima koja se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina, sarađuje i koordinira s državnim i entitetskim institucijama koje se odnose na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, organizuje aktivnosti za podizanje svijesti o zaštiti i unapređenju prava pripadnika nacionalnih manjina i jača dijalog s udruženjima nacionalnih manjina.

Usvajanjem ove odluke, Brčko će u narednom periodu zvanično imati savjetodavno tijelo koje će davati svoj doprinos u ostvarivanju prava nacionalnih manjina zastupljenih na ovom prostoru.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button