Novosti

BRČKO: Zajedničke aktivnosti u susret Svjetskom danu Roma

Organizatori, među kojima je i zastupnica Mejra Šečić, istakli su kako je važno da se o romskoj tradiciji, kulturi i značaju ovog datuma kontinuirano uči u školama

M.Husić

Omladinski centar „Vermont“ zajedno sa poslanicom u parlamenu Skupštine Brčko distrikta, Mejrom Šečić, te Drugom osnovnom školom Brčko distrikta, započeo je niz aktivnosti kojima će se biti obilježen 8. april, Svjetski dana Roma.

Ogranizatori su naglasili kako je neophodno realizovati ovakve aktivnosti, posebno uzimajući u obzir da su Romi i u Brčkom, ali celoj BiHm, najveća nacionalna manjina, te da se ovaj značajan datum mora iskoristiti za promociju svih pozitivnih aspekata koji se vežu za romski narod, uključujući njihovu tradiciju, kulturu i jezik.

Dio ovoh aktivnosti su edukativne radionicame gdje bi se djeci na interaktivan način približila poruka jednakosti, međusobnog poštivanja i tolerancije.

Radionice su sadržale i predavanja o romskoj tradiciji, običajima i kulturi kako bi djeca bila upoznata sa historijom svojih vršnjaka iz romske zajednice, nakon čega su kroz svoje kreativno stvaralaštvo mališani Druge osnovne škole uradili crteže i druga djela, koja oslikavaju romsku zajednicu kao i njihove običaje.

„Dan Roma je jako bitan za naš narod i vjerujem da ćemo ovakvim aktivnostima najprije pomoći da se naša djeca kroz edukaciju naviknu da ne prave razliku prema romskoj djeci.  Nove generacije su te koje će napraviti najveći pomak i osigurati jednakost svih naroda u našem gradu“, naglasila je Mejra Šečić, zastupnica u skupštini.

Učenici su nakon radionica zajedno sa nastavnim osobljem pustili balone u bojama romske zastave te tako simbolično  dali podršku svojim prijateljima iz romske zajednice.

Organizatori, među kojima je i zastupnica Mejra Šečić, istakli su kako je važno da se o romskoj tradiciji, kulturi i značaju ovog datuma kontinuirano uči u školama, kako putem aktivističkog angažmana na područiju Brčko distrikta, tako i kroz same nastavne planove i programe:

„Jako je dobro da se mladi, pogotovo naša djeca interesuju za ovaj naš praznik. Ja bi stvarno želila da vidim svu romsku djecu u školskim klupama kako bi i oni pokazali da nisu svi Romi isti i da mi želimo da se oobrazujemo. Potrudit ćemo se da u narednim godinama kao što je to plan u ostaloj BiH da se naša djeca uče i na romskom jeziku.“

 Aktivnosti koje dolaze u narednom periodu će biti namjenjene za suzbijanje diskriminacije i negativnih stereotipa koji su izgrađeni prema romskoj zajednici.  Organizatori su istakli da će se povodom 8. aprila raditi na kreiranju i jačanju veza romske zajednice i predstavnika Vlasti kako bi se doprinijelo rješavanju problematike sa kojom se Romi na području distrikta suočavaju.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button