Novosti

CARE International Balkans: Završen projekat “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III”

L.T.

Tokom treće faze projekta naš fokus je bio na osnaživanju romske i egipćanske zajednice kako bismo ih ohrabrili da se bore protiv predrasuda i diskriminacije,  kazala je na današnjoj konferenciji u Sarajevu Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE International Balkans.

Na konferenciji je predstavljen projekat “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III”, čiji je primarni cilj bio sistemsko rješavanje problema sa kojima se na prostorima Zapadnog Balkana susreće romska zajednica.

U trećoj fazi projekta najviše pažnje se posvetilo osnaživanju romskih i egipćanskih zajednica, naročito žena i djevojčica kako bi se u što bolje nosili sa štetnim normama, nejednakostima i diskriminacijom sa kojom se svakaodnevno susreću kako u svojim zajednicama tako i u cjelokupnom društvu.

Sumka Bučan

Prema riječima organizatora, projektom je uključeno više od sto hiljada života Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Crnoj Gori, od kojih je 16000 direktnih učesnika, a pruženo je više od 4000 usluga, dok je 785 predstavnika institucija bilo uključeno u aktivnosti projekta s namjerom da se pokuša sistemski rješavati probleme sa kojima se susreće romska zajednica.

„Svako izdanje ovog projekta je jedan život na koji smo uticali informacijama, podrškom i pomoći. Pokazale smo Romkinjama da nisu same, i da smo tu da se zajedno borimo sa pritiscima sa kojima se suočavaju”, rekla je Bojana Jovanović, programska direktorica Otaharin – Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma na današnjoj završnoj konferenciji projekat „Za aktivno uključivanje i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III“ pod nazivom „Kroz posvećenost i inspiraciju za pozitivne promjene i život jednakih mogućnosti“.

Tokom ove press konferencije emitovani su i kratki filmovi koji su prezentovali rad organizacija, saradnju s institucijama, kao i priče nekih od korisnica iz marginaliziranih grupa.

„Ovaj projekat je omogućio Romkinjama da steknu povjerenje u sredinama u kojima žive, a posebno povjerenje u institucije poput policije i socijalnog rada“, kazala je direktorica UŽR Bolja budućnost Tuzla Indira Bajramović.

Rezultati projekta postignuti su kroz dva modela, a prvi model je program Y, koji predviđa rad sa mladima kroz vršnjačku edukaciju.

U tri države radilo je 30 vršnjačkih edukatora i edukatorica i 53 posto mladih iz RE zajednice, koji su zajedno realizovali 347 radionica i obuhvatili su preko 1000 mladića i djevojaka u svom radu.

Drugi model koji su koristili je procjena potreba u zajednici pomoću metode bodovanja, iza koje slijedi akcija.

Indira Bajramović

Tom metodom radilo se na poboljšanju kvaliteta pružanja usluga ili pristupa samim uslugama, gdje smo se fokusirali na oblast zdravlja, obrazovanja, prevencije nasilja, dječijih maloljetničlkih ugovrenih brakova i socijalne zaštite.

Predstavnik CARE International Balkans Ševko Bajić, istakao je da je regionalni projekat od početka realizacije promijenio živote 16 hiljada Romkinja, Egipćanki i marginalizovanih ljudi koji žive u zajednici u regionu.

Projekat je finansijski podržala Austrijska razvojna kooperacija, implementirao  je CARE International Balkans u tri zemlje: Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button