Novosti

Preduzetnicama je potrebno poticajnije poslovno okruženje

Saopćenje: UN Women BiH

Različiti pristupi osiguravanju finansija dostupni su preduzetnicama u Bosni i Hercegovini, uključujući tradicionalne finansijske instrumente i alternativne izvore finansiranja. Međutim, još uvijek postoji potreba za poticajnijim poslovnim okruženjem koje će ženama omogućiti da ostvare puni preduzetnički potencijal. Ovo je bio jedan od zaključaka na posljednjoj u seriji od tri tematske diskusije “Podrška poduzetništvu žena u BiH: Kreiranje poticajnog okruženja”, koja je održana danas u Sarajevu.  

Eksperti, donosioci odluka i relevantni akteri razgovarali su o trenutnom stanju i dostupnosti finansijske podrške preduzetnicama, kako bi ustanovili područja poboljšanja i šta je moguće učiniti kroz zajedničke napore.

“Ekonomsko osnaživanje žena u BiH je u interesu svih nas. Znamo da još uvijek postoji mnogo prepreka, što znači da žene nisu jednako zastupljene u preduzetničkom svijetu. Partnerstvo Ujedinjenog Kraljevstva i UN Women ima za cilj adresirati upravo ove prepreke. Današnje diskusije dijelom su kontinuiranog pristupa kreiranja boljeg okruženja za preduzetnice, što je važan element napretka ka pravednijoj i inkluzivnijoj BiH”, rekao je Tom Barrie, šef Fonda za dobro upravljanje Britanske ambasade u Sarajevu.

“Ekonomsko osnaživanje žena je u samom centru uloge žena u društvu. Kroz ove tematske dijaloge, kreiramo pristup koji će rezultirati znanjem, idejama, inovacijom i savjetima u oblasti politika. Radujemo se vidjeti kako će ova inicijativa rasti i biti dijelom osiguravanja da politike i prakse bolje podržavaju biznise koje vode žene u Bosni i Hercegovini”, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

Nakon uvodnih riječi, Goran Dodig, voditelj finansija pri Intera Tech Parku, nevladinoj organizaciji koja promovira i podržava razvoj biznisa u Hercegovini, obratio se prisutnima putem Zooma, te pružio uvid u trenutno stanje i dostupnost finansijske podrške preduzetnicama.  

Dvije paralelne sesije koje su uslijedile fokusirale su se na različite pristupe osiguravanju finansija za preduzetnice. Prva sesija, koju je vodila Martina Rotim, savjetnica EBRD-a za mala i srednja preduzeća, bila je posvećena tradicionalnim rješenjima kroz finansijske instrumente koji su dostupni preduzetnicama. Druga sesija, koju je vodio Miron Lukač iz Fondacije 787, bavila se alternativnim rješenjima kroz alternativne izvore finansiranja.   

Ovim događajem zaključen je rad sa ključnim vladinim institucijama, finansijskim institucijama, investitorima i preduzetnicama koji je uključivao sticanje znanja i tehničkih vještina za unapređivanje kapaciteta u oblasti poduzetništva koje vode žene i mogućnosti zaposlenja. Zajednička saradnja sa raznim akterima i uloženi napori doprinijeli su transferu znanja o biznisima koje vode žene u BiH; jačanju kapaciteta vodećih institucija koje se bave poduzetništvom koje vode žene i finansiranjem; kreiranjem komunikacijskih platformi za donosioce odluka, investitore i poduzetnice; i izgradnjom otpornosti i rastom biznisa koje vode žene kroz prilagođenu podršku.

Događaj je organiziran od strane UN Women u BiH, u sklopu projekta “Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini – izgradnja boljeg”, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button