Novosti

VKBI: Podrška Principima nevladinih organizacija za izmjene Ustava BiH

Bosna i Hercegovina je nažalost „crna rupa“ u Evropi u pogledu ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda jer se građani, pripadnici nacionalnih manjina, ali i pripadnici naroda, u zavisnosti od toga u kojem dijelu BiH žive, ne mogu kandidirati za funkcije u državnim institucijama. Ova diskriminacija je bez presedana u Evropi

Azra Zornić, Jakob Finci, Dervo Sejdić i Ilijas Pilav, apelanti koji su dobili pravosnažne presude pred Evropskim sudom za ljudska prava, podržali su Principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine i aktivnosti nevladinih organizacija, saopćilo je Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI).

Predstavnici tog vijeća, kao i Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća i Foruma parlamentaraca BiH 1990 održali su  sastanak s navedenim apelantima čije presude još nisu provedene a nalažu Bosni i Hercegovini otklanjanje diskriminatorskih odredbi u Ustavu BiH i zakonima, posebno Izbornom zakonu, saopćio je VKBI.

Predstavnici navedene četiri nevladine organizacije informirali su Azru Zornić, Jakoba Fincija, Dervu Sejdića i Ilijasa Pilava (koji fizički nije prisustvovao sastanku zbog obaveza) o aktivnostima u proteklim mjesecima, koje se odnose na procese u vezi s ustavnim promjenama.

Apelanti su upoznali sugovornike s njihovim aktivnostima i stavovima potcrtavajući neophodnost promjena Ustava BiH.

Bosna i Hercegovina je nažalost „crna rupa“ u Evropi u pogledu ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda jer se građani, pripadnici nacionalnih manjina, ali i pripadnici naroda, u zavisnosti od toga u kojem dijelu BiH žive, ne mogu kandidirati za funkcije u državnim institucijama. Ova diskriminacija je bez presedana u Evropi.

Apelanti su bezrezervno podržali usaglašene Prinicipe za izmjene Ustava BiH i prihvatili poziv nevladinih organizacija da se aktivno uključe u naredne procese i aktivnosti o ovim pitanjima.

Konstatovano je da su ponuđeni „neumski“ modeli izmjena Ustava BiH, koji zagovaraju elektorski sistem izbora za članove Predsjedništva BiH, potpuno suprotni temeljnim demokratskim načelima koja važe u Evropskoj uniji a tiču se jednakosti prava glasa svakog građanina.

Tokom sastanka je zaključeno da je aktuelna retorika koja čak uključuje i mogućnost incidenata te još strašnije, mogućih oružanih sukoba u BiH, potpuno nepotrebna i da tenzije odmah treba smiriti jer mir nema alternative.

Potrebno je odmah i bez odlaganja prekinuti nezakonitu blokadu državnih institucija te pregovore o svim bitnim pitanjima vratiti prije svega u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Učesnici sastanka očekuju da će do prestojećih izbora u oktobru ove godine, čije održavanje niko ne bi smio dovoditi u pitanje, bar biti usaglašene i izglasane izmjene Izbornog zakona BiH koje bi unaprijedile integritet izbornog procesa i vratile povjerenje građana u narušeni izborni proces. 

Procese usaglašavanja promjena Ustava i Izbornog zakona u BiH treba nastaviti i nakon izbora. Očigledno je potrebno da s presudama i njihovim sadržajem moraju dodatno biti upoznati međunarodni predstavnici koji imaju važnu ulogu u euroatlanskim procesima Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopćenju.

(Fena/Saopćenje)

Srodni artikli

Back to top button