Novosti

Napravljeni koraci ka izgradnji održivih rješenja za zaštitu i osnaživanje žena koje su preživjele nasilje

Sigurna kuća najbliža Trebinju u Republici Srpskoj je ona u Banjoj Luci, koja je udaljena sedam sati vožnje, što je čini nedostupnom za više od 95% žena koje žive u Istočnoj Hercegovini.

U sklopu inicijative za izgradnju sigurne kuće u Trebinju, ured UN Women u BiH i Grad Trebinje održali su u maju susret na temu izgradnje održivih rješenja za zaštitu i osnaživanje žena koje su preživjele nasilje u Trebinju i okolini, kroz osnivanje sigurne kuće u ovom gradu.

Susret je okupio predstavnike/ce Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Centra za socijalni rad, policijskih službenika/ca, nevladinih organizacija, OSCE-a i drugih relevantnih aktera, i bio je prilika za razgovor o zahtjevima, politikama i procedurama za osnivanje sigurne kuće u skladu sa zakonskim regulativama i Istanbulskom konvencijom.

Sigurna kuća najbliža Trebinju u Republici Srpskoj je ona u Banjoj Luci, koja je udaljena sedam sati vožnje, što je čini nedostupnom za više od 95% žena koje žive u Istočnoj Hercegovini. Važno je naglasiti da Istanbulska konvencija, Rezolucija 1325 o ženama, miru i sigurnosti, i drugi međunarodni sporazumi koje je ratificirala BiH, prepoznaju potrebu za osnivanjem sigurnih kuća za preživjele nasilja u porodici na osnovu njihovog geografskog porijekla. U prvom osnovnom izvještaju, GREVIO ohrabruje vlasti BiH da
povećaju broj i kapacitet adekvatnih, lako dostupnih i specijaliziranih skloništa koja pružaju siguran smještaj.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja, Dražen Bošković, predstavio je novosti u vezi s inicijativom: „Grad Trebinje ostaje posvećen podršci inicijativi za izgradnju sigurne kuće u Trebinju, koja će pružati usluge ne samo ženama iz Trebinja, već i ženama koje žive u drugim dijelovima Istočne Hercegovine. Grad je dodijelio zemljište i aktivno sarađuje s partnerima kako bi osigurao sve potrebne pripreme za osnivanje sigurne kuće. Potpisali smo sporazum s Udruženjem ‘Ženski centar’ koji definiše zajedničke akcije i obaveze obje strane.“

Inicijativa za osnivanje sigurne kuće u Trebinju pokrenuta je prije nekoliko godina, a svi partneri u procesu naglašavaju optimizam kada je u pitanju realizacija projekta.

Nj.E. dr. Ulrike Hartmann, ambasadorica Austrije u Bosni i Hercegovini, izjavila je: „Borba protiv diskriminacije i borba za poboljšanje prava žena je dugogodišnje i važno pitanje austrijske vanjske, sigurnosne i razvojne politike. Austrija sa zadovoljstvom podržava inicijativu za osnivanje sigurne kuće u Trebinju. Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova i Vienna Insurance Group su do sada za ovu inicijativu izdvojili oko 70.000 KM, i nastavljamo zagovarati njenu vrijednost.“

„Svjedočili smo važnosti sigurnih kuća širom BiH, jer su one ključne za preživjele koje izlaze iz ciklusa nasilja. Sigurne kuće nisu samo sklonište za žene i djecu; one nude specijalizirane usluge koje pružaju podršku i resurse osobama koje se suočavaju sa porodičnim i drugim oblicima nasilja,” kazala je Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women BiH. „Nastavit ćemo zagovarati izgradnju sigurne kuće i podržavati Grad Trebinje i sve partnere s ciljem napretka, kako bismo odgovorili na ovu hitnu potrebu.”

Udruženje “Ženski centar” izvijestilo je o statusu prikupljenih sredstava za osnivanje sigurne kuće, navodeći da je do sada prikupljeno 175.850,04 KM, dok se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na oko 700.000 KM.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button