Novosti

Ombudsmani u BiH: Ministarstvo za ljudska prava da sagleda efekte zakona o prebivalištu na dinamiku kretanja i zapošljavanja Roma

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u 2023. godini zaprimila je žalbu Evropskog centra za prava Roma iz Brisela, u kojoj je ukazano na uklanjanje privremenog naselja sa improviziranim objektima na području Grada Mostara.

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u 2023. godini zaprimila je žalbu Evropskog centra za prava Roma iz Brisela, u kojoj je ukazano na uklanjanje privremenog naselja sa improviziranim objektima na području Grada Mostara.

Kako su kazali iz ove institucije, nakon provedene istrage u predmetu nisu uočena kršenja upravnog postupka od strane inspekcijskih organa ali je navedeni predmet ukazao na druga pitanja s kojima se može suočavati romska populacija, prvenstveno u kojoj mjeri postojeće odredbe Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine mogu utjecati na ostvarivanje prava romske populacije.

Pri tome uzeto je u obzir da i providno neutralne odredbe mogu dovesti do indirektne diskriminacije određenih grupa.

“U smislu toga izdata je preporuka Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da u narednom periodu, u okviru postojećih planova i programa, sagleda eventualne efekte koje postojeći propisi o prebivalištu i boravištu imaju na regulisanje kretanja i boravka romske populacije i njihovu mogućnost zapošljavanja u smislu da li isti doprinose nastajanju improviziranih naselja”, stoji u saopćenju.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button