Novosti

Skandal: Otkazana svečana sjednica, BiH neće obilježiti Svjetski dan Roma

U saopštenju Odbora za Rome navodi se da su uvjereni da smo „jedina zemlja u regionu koja neće organizovati svečano obilježavanje Svjetskog dana Roma, što jasno pokazuje stav državne politike prema nama“

Odbor za Rome pri Vijeću Ministara BiH oglasio se danas povodom otkazivanja svečane sjednice kojom je trebao biti obilježen Svjetski dan Roma.

Kako su naveli, danas se obilježava Svjetski dan Roma, 8. april, koji u državnom kalendaru Bosne i Hercegovine uvršten u kalendar značajnih datuma. Ovo je najznačajniji datum koji je označio početak nove ere u borbi za emancipaciju Roma širom svijeta.

„Osmi april je prilika kada se razgovara o postignutim rezultatima, planovima, perspektivama i dan kada država šalje jasnu i nedvosmislenu poruku cjelokupnoj javnosti da je opredjeljena za ostvarivanje svih ciljeva koji su postavljeni još na prvom Svjetskom kongresu Roma održanom u Londonu 1971. pod nazivom ‘Stop rasizmu, diskriminaciji i progonima’! Mi, Odbor za Rome pri Vijeću Ministara BiH, na ovaj dan, prinuđeni smo konstatovati da u državnoj politici nema mjesta za Rome“, stoji u saopštenju.

Kako dodaju, duboko su uvjereni da smo „jedina zemlja u regionu koja neće organizovati svečano obilježavanje Svjetskog dana Roma, što jasno pokazuje stav državne politike prema nama“!

„Umjesto svečane sjednice na mjestu koje simbolizuje najznačajniju zakonodavnu instituciju, nama se nudi svečana sala hotela! Iako je ranije formiran Organizacioni odbor, dogovoren dnevni red svečane sjednice koja je trebala biti održana u Sali Parlamenta BiH, u posljednjem momentu je odlučeno da nam se umjesto svečane sjednice, ponudi prezentacija istraživanja Misije OSCE u BiH“, navodi se u reakciji.

Kako se ističe, pored potpunog rušenja koncepta i odbijanja održavanja svečane sjednice, Odboru za Rome je inputirano negiranje gender politika, te navodno neprihvatanje da se na planiranoj svečanoj sjednici uključi panel o položaju Romkinja u društvu.

„Kategorički odbijamo da prihvatimo nešto što je notorna laž, o čemu može poslužiti korespondencija, te okvirna verzija dnevnog reda. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Misija OSCE-a u BiH je umjesto Odbora za Rome, odlučili su šta je najbolje za Rome! Pod njihovim pritiskom, te inferiornim ponašanjem jedne od članica Odbora za Rome, svečana sjednica je otkazana. Odbijamo da prihvatimo bilo kakve optužbe od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a ostaje činjenica da smo jedina zemlja koja na državnom nivou, neće obilježiti Svjetski dan Roma“, saopštili su Članovi odbora za Rome pri Vijeću Ministara BiH.

Također ističu da je nejasno kako Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nije uspjelo koordinisati sjednicu koja se održava jednom u godini, osim ako su teme o kojima smo trebali govoriti na svečanoj sjednici bile problematične.

Sjednici su trebali prisustvovati članovi Odbora za Rome, najviši državni i entitetski zvaničnici, Ambasadori EU, CoE, SAD-a, UN-a, UNHCR-a, OSCE-a te predstavnici domaćih i stranih NVO.

„Odgovorno tvrdimo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH direktno odgovorno za otkazivanje sjednice. Odgovorno tvrdimo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odbilo održavanje sjednice na kojoj se govori o realnom položaju Roma. Odgovorno tvrdimo da je Ministarstvo u dogovoru sa Misijom OSCE-a u BiH, bez znanja Odbora za Rome, dogovorilo otkazivanje sjednice sa ovakvim sadržajem, te ponudilo alternativu koja jasno pokazuje da Svjetski dan Roma, niti bilo koji drugi dan, nije prilika da se govori o objektivnim, realnim i suštinskim stvarima o romskoj zajednici u BiH“, poručili su.

Stava su da je otkazivanje svečane sjednice od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH porazno, posebno u kontekstu nedavno odobrenog statusa zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji.

„Neprihvatanje činjenica, nije odgovor na suočavanje sa problemima. Pokazivanjem lažnog paternalizma prema romskoj zajednici, pokazuje se samo kako se država odnosi prema nezaštićenima, prema onima čiji se glas rijetko, ili nikako ne čuje u institucijama. Mi kao Odbor za Rome, nemamo drugi izbor, nego da javnost upoznamo sa onim što se dešava iza kulisa. Tužni smo što na današnji dan moramo priznati da nemamo nikakvu funkciju, da je Odbor samo lažna fasada demokratije, ispod koje još uvijek vlada pravilo da ne-Romi uvijek i jedino znaju šta je dobro za Rome! Teško nama sa ovakvom vlašću! Neka nam je svima sretan Svjetski dan Roma! Opre Roma!“, stoji u saopćenju Odbora za Rome pri Vijeću Ministara BiH čiji je predsjedavajući Aleksandar Mašić.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button