Novosti

Izmijenjen Kazneni zakon u Brčkom: Psihičko nasilje i proganjanje sada su kaznena djela

Iz Sarajevskog otvorenog centra navode da je iznimno važno ovo pitanje regulisati važećim krivičnim zakonodavstvom, s obzirom da je u bh. društvu govor mržnje sveprisutan i najčešće vodi do nasilja.

Zastupnici u Skupštini Brčko distrikta usvojili su izmjene Krivičnog zakona po kojima su, između ostalog psihičko nasilje i proganjanje proglašeni krivičnim djelima.

Naime, Skupština Brčko distrikta usvojila je izmjene Krivičnog zakona po kojima su uvedena nova krivična djela, a postojeća izmijenjena u skladu sa Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a koju je Bosna i Hercegovina usvojila 2014. godine.

Inicijativu za izmjenu Krivičnog zakona 2022. godine inicirao je Sarajevski otvoreni centar, koja je realizirana posredstvom brčanske zastupnice Milijane Simić. Značajne izmjene predstavlja uvođenje novih krivičnih djela i to genitalno sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka.

“Prethodna definicija silovanja je izmijenjena i sada definiše silovanje kao spolni odnos bez pristanka druge osobe. Skupina zaštićenih osnova u okviru krivičnog djela ‘javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje’ je proširena i sada obuhvata spol, seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Na ovaj način LGBT osobe, ali i druge osobe koje zbog bilo koje lične karakteristike bivaju žrtve govora mržnje, uživaju zaštitu”, navode iz Sarajevskog otvorenog centra.

Iako Istanbulska konvencija ne spominje eksplicitno govor mržnje, njome se ipak nameće obaveza državama članicama da poduzme sve zakonodavne i druge mjere za sprečavanje svih oblika nasilja i to bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, uključujući spol, rod, rodni identitet i seksualnu orijentaciju.

Iz Sarajevskog otvorenog centra navode da je iznimno važno ovo pitanje regulisati važećim krivičnim zakonodavstvom, s obzirom da je u bh. društvu govor mržnje sveprisutan i najčešće vodi do nasilja.

“’U Krivični zakonik Republike Srpske po prvi put su uvedena krivična djela predviđena Istanbulskom konvencijom, ali ipak nije bio u potpunosti usklađen sa njom. Krivični zakon Brčko distrikta postaje prvi zakon u BiH koji definiše pojam pristanka kao postojanje volje za stupanje u spolni odnos, a njegov izostanak je uslov za postojanje krivičnog djela silovanja”, kazala je Amina Dizdar iz Sarajevskog otvorenog centra.

Sarajevski otvoreni centar zajedno sa organizacijama okupljenim u Ženskoj mreži zagovara i izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH, koji bi doprinio sprečavanju nasilja nad ženama i adekvatnijem kažnjavanju. Prema amandmanima, femicid bi bio okarakterisan kao krivično djelo.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button