Novosti

Planirano više od dva miliona KM za nacionalne manjine u BiH

Usvajanjem budžeta BiH, ponovo ćemo raspisati javni poziv posebno za Rome, a posebno za druge nacionalne manjine, kazao je Hurtić.

Regionalna konferencija o saradnji na pitanjima nacionalnih manjina, čiji su ciljevi promocija prava nacionalnih manjina, kontinuirani angažman i podrška različitih sektora društva, kako bi se stvorila osnova za regionalnu saradnju kada je u pitanju zaštita prava nacionalnih manjina, održana je jučer i danas u Sarajevu.

Konferenciju je organiziralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u saradnji sa visokim komesarom OSCE-a za pitanja nacionalnih manjina i Misijom OSCE-a u BiH.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić je na pres-konferenciji kazao da je prijedlog tog ministarstva da se napravi jedna regionalna mreža, da sve nacionalne manjine na prostoru bivše Jugoslavije budu umrežene i da surađuju.

Napomenuo je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH najviše sredstava izdvaja za nacionalnu manjinu Roma.

– Usvajanjem budžeta BiH, ponovo ćemo raspisati javni poziv posebno za Rome, a posebno za druge nacionalne manjine. Ove godine planiramo više od dva miliona KM za nacionalne manjine u BiH – kazao je Hurtić.

Dodao je da će nastaviti izdvajati sredstva za infrastrukturu, stanovanje, obrazovanje i za zapošljavanje Roma u BiH, kao što su to radili i do sada.     

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Brian Aggeler je kazao da  unapređenje pozicija nacionalnih manjina, naročito Roma, ostaje jedan od aspekata OSCE-ovog rada od vitalnog značaja, naročito u jugoistočnoj Evropi, “kao što je navedeno u obavezama naših država članica kojima se naglašava poštovanje njihovih prava, kao suštinski korak ka miru, pravdi, stabilnosti i demokratiji”.

Podsjetio je da je BiH usavojila zakone o sveobuhvatnoj zaštiti ljudskih prava nacionalnih manjina, pri čemu su neophodni kontinuirani napori u njihovoj provedbi i poboljšanje ukupnog statusa nacionalnih manjina u društvu.

– Bez obzira na dostignuća i kolektivne napore, nivo političke zastupljenosti nacionalnih manjina ostaje nesrazmjerno nizak, naglašavajući hitnu potrebu njihovog većeg učešća u izradi i provedbi politika djelovanja, kao i zastupljenosti u političkom djelovanju – kazao je Aggeler.

Prepoznajemo, dodao je on, dugoročne izazove i težak put naprijed u ostvarivanju prava nacionalnih manjina i ispunjavanju obaveza i standarda koje su na sebe preuzele države članice OSCE-a.     

Istaknuo je da će OSCE ostati i dalje snažan partner “kako bismo ispunili naše zajedničke ciljeve”.

Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina PSBiH Mujo Fafulić je kazao da se Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina djelimično implementira.

– Ono čemu težimo kao pripadnici nacionalnih manjina u BiH jeste izmjena i dopuna tog zakona, kako bi se osigurale bolje prilike za nacionalne manjine u BiH – naveo je Fafulić.

Istaknuo je da također zagovaraju i izmjenu Izbornog zakona BiH, gdje će se zagarantovati određena mjesta nacionalnim manjinama u kantonalnim i entitetskim skupštinama.

Napomenuo je da Vijeće nacionalnih manjina zagovara da se sve nacionalne manjine u BiH, u okviru Ustava BiH, pobroje kao nacionalne manjine.

– Time ćemo izbjeći ono što nam se dešava kada je u pitanju Izborni zakon BiH, da često mjesta u kantonalnim i entitetskim skupštinama zauzimaju pripadnici konstitutivnih naroda na način da se izjašnjavaju kao Ostali. Želja nacionalnih manjina u BiH jeste bolje prilike za nacionalne manjine u okviru Izbornog zakona i ono što će zagarantovati mjesta i zaista zauzimanje mjesta na tim političkim nivoima u Narodnoj skupštini RS, u Predstavničkom domu i Domu naroda FBiH te u kantonalnim skupštianama – kazao je Fafulić.    

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button