Novosti

Kuda ide romska nacionalna manjina u Brčko distriktu BiH?

Učesnici sastanka su bili predstavnici romske populacije, lokalni donosioci odluka, te privrednici koji zapošljavaju predstavnike romske populacije.

Da Romi u Brčko distriktu BiH žive na margini društva evidentna je činjenica već duži niz godina. Brojni pokušaji da se situacija ove manjine poboljša dali su znatno malo promjena. Situacija je iz dana u dan sve gora. Povodom svjetskog dana socijalne pravde održan je sastanak na temu: „Kuda ide romska nacionalna manjina u Brčko distriktu BiH?“.

Učesnici sastanka su bili predstavnici romske populacije, lokalni donosioci odluka, te privrednici koji zapošljavaju predstavnike romske populacije.

Tokom radnog sastanka razgovaralo se o sljedećim pitanjima:

1.Obrazovanje: Rasprava o pristupu obrazovanju za romsku djecu, uključujući pitanja vezana uz pristup školovanju, kvalitet obrazovanja i stopa napuštanja škole među romskom populacijom. Zaključak učesnika sastanka bio je da se u toku 2024. godine mora obezbijediti besplatan školski pribor za svu romsku djecu kako bi se osigurali uslovi da djeca imaju ispunjene osnovne uslove za školovanje, posebno za one porodice koje spadaju u socijalne kategorije;

2.Zapošljavanje: Analiza stope zaposlenosti Roma u Brčko Distriktu, identifikacija prepreka zapošljavanju s kojima se Romi suočavaju te razmatranje mogućih programa podrške zapošljavanju i obuci vještina. U okviru ove oblasti definisano je da i dalje postoji nizak nivo zaposlenosti pripadnika romske nacionalne manjine te da je diskriminacija u ovoj oblasti na visokom nivou. Kako bi se trenutna situacija popravila i pružio pozitivan primjer drugima, neophodno je osigurati da se u toku 2024. godine zaposli minimalno 10 predstavnika romske nacionalne manjine na području Brčko distrikta BiH. Time će se ujedno doprinijeti boljoj integraciji Roma u život na lokalnom nivou kroz omogućavanje da kroz stabilan radni odnos osiguraju sredstva za život svoje porodice;

3.Zdravstvena zaštita: Razgovor o pristupu zdravstvenoj zaštiti za romsku populaciju, uključujući pitanja kao što su pristup medicinskim uslugama, preventivna zaštita i zdravstveno osiguranje. Kroz razgovor sa učesnicima ustanovljeno je da se jako malo radi na preventivnim pregledima generalno, a posebno za djecu i žene. S tim u vezi definisano je da je neophodno pojačati rad na prevenciji koja obuhvata pripadnike ove populacije posebno ako se uzme u obzir da većina porodica živi u lošim socijalnim uslovima te da nemaju uslove za liječenje a posebno za prevenciju;

4.Stambena pitanja: Rasprava o stanju stanovanja među Romima u Brčko Distriktu, uključujući pitanja vezana uz kvalitet stanova, pristup osnovnim infrastrukturnim uslugama poput vode i električne energije te problematiku naselja s neadekvatnim uslovima stanovanja. Evidentna je činjenica da je stambeno zbrinjavanje i komunalna infrastruktura u zajednicama u kojima žive romske porodice na jako niskom nivou. Trenutno članovi komisija za stambeno zbrinjavanje su pored ostalih članova i Merja Šećić, poslanica u Skupstini Brčko distrikta BiH iz reda romske nacionalne manjine i Asmir Husić, član Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH čime je napravljen pozitivan pomak u ovoj oblasti jer će predstavnici romske zajednice moći da daju svoje mišljenje o stambenom zbrinjavanju Roma, te spriječiti sve eventualne malverzacije u ovoj oblasti. Na taj način u toku tekuće godine, a i u narednom periodu će doprinijeti da se lokalna zajednica detaljnije okrene ka rješavanju stambenih i infrastrukturnih problema Roma u Brčko distriktu BiH;

5.Borba protiv diskriminacije: Analiza rasprostranjenosti diskriminacije prema Romima u različitim sferama društva te razmatranje strategija za borbu protiv stereotipa, predrasuda i institucionalne diskriminacije. Kako je već i spomenuto i dalje postoje ogromne predrasude prema romskoj nacionalnoj manjini u svim oblastima društva. Uprkos brojnim naporima marginalizacija ove populacije je i dalje velika. Učesnici sastanka zahtjevali su da se u toku 2024. godine pojačaju aktivnosti na borbi protiv diskriminacije, predrasuda i stereotipa, te da se osiguraju uslovi za bolju inkluziju Roma u sve sfere društvenom i privrednog života kroz veće učešće u kulturnim, sportskim, edukativnim i drugim događajima;

6.Socijalna inkluzija: Razgovor o mjerama i programima koji bi mogli unaprijediti socijalnu inkluziju Roma u Brčko Distriktu, uključujući pristup socijalnim uslugama, mjere siromaštva i pomoć pri integraciji u društvo. Razgovorom o ovoj tematici kao preporuka se izdvojila potreba za realizacijom aktivnosti sa većom uključenosti Roma u njihovo planiranje i realizaciju, odnosno aktivnosti koje će doprinijeti boljem pozicioniranju romske nacionalne manjine u zajednici. Predlog je veći broj aktivnosti koje će prezentovati romsku nacionalnu tradiciju, inkluzija u sportske i kulturne organizacije, uključivanje djecu u predškolsko obrazovanje i slično;

7.Učešće zajednice: Važnost aktivnog uključivanja romske zajednice u procese donošenja odluka i sprovođenje programa i politika koje ih se tiču. Kako je već navedeno neophodno je da se u toku 2024. godine osigura da predstavnici romske zajednice budu više uključeni u pitanja koja se tiču ove manjine. Pozitivan primjer je učinjen u pogledu odlučivanju o stambenom zbrinjavanju, ali neophodno je iste procese primijeniti i u drugim segmentima donošenja odluka kako bi se spriječila ustaljena praksa da o Romima odlučuju oni koji nisu Romi i koji ne znaju šta su potrebe ove zajednice.

Sastanak je bio prilika za dijalog između predstavnika romske zajednice, lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, akademske zajednice i drugih relevantnih učesnika sa ciljem identifikovanja konkretnih koraka koji se mogu preduzeti kako bi se poboljšalo stanje Roma u Brčko Distriktu i osigurala veća inkluzija i jednakost. Ujedno  je to i mogućnost da se još jednom pošalje poruka da se i nakon 24 godine od osnivanja Distrikta, neke stvari na poboljšanju statusa najveće nacionalne manjine u Distriktu nisu promijenile.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button