Novosti

U Sarajevu će se 22. februara održati Međunarodna naučna konferencija „Historija Roma u BiH“

Organizatori događaja su Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba.

U Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu 22. februara 2024. bit će održana Međunarodna naučna konferencija „Historija Roma u Bosni i Hercegovini“.

Organizatori događaja su Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Tokom konferencije bit će upriličeno potpisivanje ugovora o saradnji između ove dvije naučne institucije.

Tokom događaja će biti predstavljeno više naučnih radova.

Prva sesija bit će posvećena historiji Roma u osmanskom i austrougarskom razdoblju Bosne i Hercegovine. Svoje radove izložit će Stephane Laederich, Amir Džinić, Amila Kasumović i Hana Younis, nakon čega će uslijediti rasprava.

Tema druge sesije bit će historija Roma u razdoblju između dva svjetska rata i za vrijeme Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini. Radove će izložiti Danijel Vojak i Paula Simon, Sanja Gladanac-Petrović te Rebecca Fisch.

Sesija broj 3 bit će posvećena temi stradanja Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata u BiH a izlagat će Tatjana Jovanović i Danijel Vojak.

Na kraju, tema posljednje sesije je historija Roma u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. U okviru ove sesije govorit će Đorđe Mihovilović, Dženita Sarač-Rujanac, Danijela Vuković-Ćalasan, Rajka Đoković, Hedina Tahirović-Sijerčić i Enes S. Omerović.

Na kraju će biti predstavljeni zaključci konferencije.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button