Novosti

Izvještaj ODIHR-a: Još uvijek postoje duboke razlike između života Roma i drugih građana

Duboke razlike između života Roma i opće populacije ostaju na brojnim mjestima, a antiromski rasizam i diskriminacija i dalje su temeljni izazov.

Dok su tokom posljednje dvije decenije postignute neke pozitivne transformacije za Rome i Sinte koji žive u zemljama koje pripadaju Organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) – gdje se ubraja i BiH – još uvijek postoje duboke razlike između njihovih života i života opće populacije.

To su nalazi Četvrtog izvještaja o statusu koje je objavio OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

U izvještaju se također naglašava da je potrebno učiniti mnogo više kako bi se osigurala puna integracija i učešće Roma i Sinta u politici i javnom životu.

„Otkako su se zemlje OSCE-a prije više od 20 godina obavezale osigurati pozitivne promjene za Rome i Sinte u cijeloj regiji, postignut je stvarni napredak“, rekla je prva zamjenica direktora ODIHR-a Tea Jaliashvili.

No, dodala je da duboke razlike između života Roma i opće populacije ostaju na brojnim mjestima, a antiromski rasizam i diskriminacija i dalje su temeljni izazov.

„Moramo nastaviti raditi na poboljšanju njihove situacije i povećanju učešća Roma u javnom i političkom životu“, rekla je Jaliashvili.

Ukupno 57 zemalja, članica OSCE-a postiglo je napredak u razvijanju ciljanih politika za podršku Romima i Sintima te u prilagodbi svojih domaćih pravnih okvira kako bi se riješili mnogi problemi s kojima se te zajednice suočavaju.

Međutim, potrebno je redovno održavati konsultacije sa tim zajednicama, uključujući žene i mlade, kako bi se dogovorila učinkovita provedba ovih okvira i mehanizama.

“Ovo je prilika da budemo ponosni u ime OSCE-a i dobar primjer razlike koju je naša organizacija, uprkos svojim ograničenim resursima, uspjela učiniti tokom godina za ljude na terenu. Ali kao što ovaj izvještaj također jasno pokazuje, potrebno je učiniti mnogo, mnogo više“, rekla je Hilda Kolevska, predstavnica Sjeverne Makedonije u OSCE-u.

„Nedostatak pristupa jednako kvalitetnom obrazovanju i ekonomskim prilikama čini još važnijim da se konačno prekine ciklus generacijske ‘reprodukcije nejednakosti’ koja još uvijek negativno utječe i koči živote Roma i Sinta u mnogim našim zemljama”, dodala je Kolevska.

Predstavnica romskog civilnog društva sa sjedištem u Briselu, Gabriela Hrabaňová, izvršna direktorica Evropske mreže romskih građanskih organizacija (ERGO), rekla je da se zajednice Roma i Sinta u cijeloj regiji OSCE-a još uvijek suočavaju s višestrukim nejednakostima, rasizmom i diskriminacijom u ostvarivanju svojih prava i pristup uslugama.

– Položaj žena i zajednica koje su raseljene zbog sukoba izaziva posebnu zabrinutost i zahtijeva prilagođene mjere koje vode do održivih rješenja – rekla je Hrabanova.

Četvrti izvještaj o statusu navodi da sve zemlje članice OSCE-a prepoznaju “posebne poteškoće s kojima se suočavaju Romi i Sinti i potrebu da se poduzmu učinkovite mjere kako bi se postigla puna jednakost mogućnosti” za pripadnike ovih zajednica na području OSCE-a. ODIHR podržava države na cijelom području OSCE-a u ispunjavanju njihovih obaveza. U skladu s Akcijskim planom za poboljšanje položaja Roma i Sinta na području OSCE-a, ODIHR svakih pet godina objavljuje Izvještaj o stanju u kojemu se sažima napredak koji su države postigle u poboljšanju ekonomske i socijalne situacije Roma i Sinta, njihovo učešće u građanskom i političkom životu, te napredak u borbi protiv diskriminacije i rasizma.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button