Novosti

Usvojen godišnji izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH

U izvještaju se navodi da je Vijeće u 2022. godini u prethodnom sazivu održalo sedam redovnih sjednica i jednu zajedničku sjednicu sa Savjetom nacionalnih manjina Republike Srpske.

Zastupnički dom Parlamenta BiH početkom ove sedmice je usvojio izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu.

U izvještaju se navodi da je Vijeće u 2022. godini u prethodnom sazivu održalo sedam redovnih sjednica i jednu zajedničku sjednicu sa Savjetom nacionalnih manjina Republike Srpske, na kojima je razmatrano 46 tačaka dnevnog reda, ne računajući teme i inicijative iznesene prilikom rasprave o tekućim pitanjima.

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH održali su u februaru zajedničku sjednicu Vijeća nacionalnih manjina BiH i Savjeta nacionalnih manjina RS u Banjaluci. Na ovoj sjednici raspravljalo se o unapređenju saradnje Vijeća nacionalnih manjina BiH sa Savjetom i Savezom nacionalnih manjina RS-a, upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u BiH i donošenju strategije za nacionalne manjine na nivou BiH. U aprilu je adržan i sastanak članova Vijeća sa visokim komesarom za manjine.

Vijeće nacionalnih manjina BiH u novom sazivu održalo je dvije sjednice, od čega je prva bila konstituirajuća.

Vijeće je tokom 2022. djelimično realiziralo aktivnosti planirane za prva dva kvartala 2022.godine. Razlog neispunjavanja dijela planiranih aktivnosti rezultat je objektivnih okolnosti. Bez obzira na određene objektivne teškoće, Vijeće ističe dobru saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom finansija i trezora BiH, Vijećem Evrope u BiH, Centralnom izbornom komisijom BiH te  ostalim domaćim i međunarodnim organizacijama.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button