Novosti

Konferencija o ljudskim pravima: BiH je zemlja gdje se diskriminacija dešava na različitim nivoima

Analitički izvještaj za BiH ukazao je da se moraju razviti sveobuhvatni politički okviri za unapređenje i primjenu ljudskih prava uključujući cjelodržavne strategije za ljudska prava, nediskriminaciju i zaštitu manjina, kazala je ombudsmenka

Ujedinjene nacije u BiH i Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH okupili su u Sarajevu stručnjake i praktičare u oblasti ljudskih prava, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, organizacije civilnog društva i međunarodne zajednice na konferenciji u kontekstu 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 30. godišnjice Pariskih principa, na kojima se nacionalne institucije za promociju i zaštitu ljudskih prava širom svijeta rukovode u radu.

Kako je naglasila ombudsmenka za ljudska prava u BiH Jasminka Džumhur, današnji skup je instrument za sagledavanje stanja ljudskih prava iz perspektive različitih subjekata i polazna osnova za kreiranje planova djelovanja za unaprjeđenje stanja.

– Analitički izvještaj za BiH ukazao je da se moraju razviti sveobuhvatni politički okviri za unapređenje i primjenu ljudskih prava uključujući cjelodržavne strategije za ljudska prava, nediskriminaciju i zaštitu manjina – kazala je novinarima prije početka konferencije.

Vjeruje da će konferencija rezultirati sa dovoljno uputa na bazi kojih će se donosiocima odluka moći preporučiti u kom pravcu da kreiraju svoje strategije.

Prema podacima iz Godišnjeg izvještaja Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH u Bosni i Hercegovini je najkritičnije stanje u oblasti građanskih i političkih prava, socijalnih i ekonomskih prava. Tu je pitanje slobodne izražavanja odnosno slobode pristupa informacijama, pristupa pravosuđu sa aspekta dužine trajanja postupka izvršenja sudskih presuda, djelovanja tužilaštva, policije, inspekcijskih organa u oblasti ekonomskih i socijalnih prava, pitanja iz domena socijalne zaštite, pristupa zdravstvu koje uključuje pravo na lijekove i druge oblike zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Za višu savjetnicu za ljudska prava u Uredu rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH Agnes Picod, obnova duha Deklaracije od suštinske je važnosti u današnjem vremenu kad je evidentno da dolazi do nazadovanja ljudskih prava širom svijeta.

– Suočeni smo sa mnogo izazova. Trenutno su to zaštita okoliša, imamo sukobe, krize, izazove u vezi tehnološkim napretkom – naglasila je.

Dejan Lučka iz Centra za ljudska prava iz Banja Luke podsjetio je na Eleanor Roosevelt koja je godinu dana, zajedno sa svojim timom, predano radila da tome da svijet na globalnom nivou dobije deklaraciju koja će na jednak način štititi sve građane cijelog svijeta.

Citirao je Eleonoru i kazao, da ljudska prava malo znače ako ne mogu biti primijenjena u svakom domu, svakoj kući, na svakom pedlju zemljine površine.

– Bojim se da je takav slučaj upravo u Bosni i Hercegovini. Pričamo danas o diskriminaciji, a BiH je zemlja gdje se diskiminacija dešava na različitim nivoima. Dešava se praktično u svakom segmentu našeg društva. Kritiku imam prema svim institucijama, i entiteta i BiH, koje malo šta rade da zaštite ljudska prava – naglasio je.

Konferencija ‘Procjena stanja ljudskih prava u BiH: Izazovi i očekivanja’ održava se 20. i 21. juna u Sarajevu, a tematske cjeline su zasnovane na preporukama mehanizma za zaštitu ljudskih prava njenih građana.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button