Novosti

UNDP BiH – Ekonomsko osnaživanje žena kroz inkluzivni politički dijalog

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Samra Filipović smatra veoma bitntim da se radi na ekonomskom osnaživanju žena u BiH

FENA Kanita Aliagić, Foto: Harun Muminović

Na konferenciji posvećenoj inkluzivnom političkom dijalogu o načinima poboljšanja vidljivosti i prepoznavanja potreba žena u odnosu na ekonomske politike, istaknuta je važnost osnaživanja žena, njenom ekonomskom i društvenom statusu, te neophodnosti transformativnog ženskog liderstva kroz inkluzivni politički dijalog.

Cilj konferencije, koju je organizirao UNDP u BiH, je da se kroz dijalog sa stručnjacima, predstavnicima organizacija civilnog društva, vladinim i nevladinim institucijama poboljša implementacija zakonodavstva, kao i preporuke kako nastaviti u budućnosti.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Setliana Nadera je kazala da kroz današnji dijalog pokušavaju sagledati na koji se način kreće socijalno okruženje, na koji se način razvija regija, s obzirom na tehnološka dostignuća i potrebe za novim vještinama, te koje mjere mogu pomoći ženama da budu uspješnije u budućnosti.

Kroz cijeli naš angažman u BiH moramo se dodatno brinuti za osnaživanje žena, da se bolje integrišu u budućnosti. Prvi korak bi bio da pilotiramo programe dodatne obuke i prekvalifikacije za žene. U tehnološkim vještinama vidimo velike prilike za žene da uđu na tržište rada – kazala je Nadera.

Važno je, dodala je, raditi zajedno sa svim akterima politike, privrede i društva, ali i poboljšati socijalnu podršku za žene.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Samra Filipović smatra veoma bitntim da se radi na ekonomskom osnaživanju žena u BiH.

Naši zakoni su jako dobri, naglasila je ona, čak među najboljim, ali provođenje zakona zaostaje jer broj žena koji učestvuje u tržištu rada je jako mali i zadnji smo u Evropi po tome.

–  Stoga, svi zajedno, treba proaktivnije da radimo na provođenju afirmativnih mjera i povećanju broja žena na tržištu rada. Prvenstveno, moramo da se pokrenemo u aktivnostima ekonomije brige jer znamo da su žene te koje uglavnom vode brigu o porodici, djeci i starima, a naši servisi su nedovoljni. Žene nemaju podršku da bi se aktivirale kao radna snaga – kazala je Filipović.

Postoji niz mjera, dodala je, a najlakše kao prvi korak je uvođenje fleksibilnog radnog vremena, polu-radno vrijeme, samozapošljavanje.

Shodno tome, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić je kazao, s obzirom na činjenicu da na birou ima veliki broj žena koje spadaju u teško zapošljivu kategoriju, potrebno je donijeti mjere koje za cilj imaju osnaživanje žena u društvu, odnosno zapošljavanje žena.

Imamo ideju da napravimo „porodični fond“ iz kojeg će se crpiti materijalna i nematerijalna prava porodice, a samim tim i žene,  koja je temelj naše porodice. Želimo da izjednačimo prava žena – pordiljnim naknadama, da osiguramo adekvatnu naplatu alimentacije, adekvatan dječiji doplatak. Sve su to mjere koje utiču na osnaživanje žene u porodici ali i društvu – kazao je ministar Delić.

Izrazio je nadu da će što prije uspjeti kreirati zakon a potom i fond, jer cilj je da se kreiraju adekvatni programi koji će integrisati ženu u društvu, a to bi bili programi zapošljavanja žena, prekvalifikacije, doedukacije. Drugi aspekt je natalitetna politika koji se odnosi na status žene u društvu i porodici.

Današnji skup UNDP-a u BiH organiziran je u okviru projekta Forum žena za razvoj, te primjenjuje princip “rodna jednakost na biranim funkcijama” kako bi se doprinijelo izgradnji poticajne sredine za povećanje broja žena u svim sferama odlučivanja u BiH.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button