Novosti

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH sastali se sa predstavnicima Vijeća Evrope

Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH ocijenili su tokom sastanka da, u odnosu na prethodni periodični izvještaj, u BiH nije došlo do značajnijih promjena kad je riječ o statusu i položaju nacionalnih manjina

Članovi Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine danas su održali sastanak sa predstavnicima Komiteta Vijeća Evrope za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, koji borave u višednevnoj radnoj posjeti našoj zemlji.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i stavovi o Petom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugima mjerama na provođenju principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina. Izvještaj je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u skladu sa obavezom iz člana 25. Okvirne konvencije Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina.

Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH ocijenili su tokom sastanka da, u odnosu na prethodni periodični izvještaj, u BiH nije došlo do značajnijih promjena kad je riječ o statusu i položaju nacionalnih manjina, finansiranju aktivnosti njihovih predstavnika okupljenih u vijeća na svim nivoima vlasti, kao i u vezi sa zastupljenošću predstavnika nacionalnih manjina u institucijama vlasti na državnom nivou, te na nivou entiteta i Brčko Distrikta BiH. Posebno je naglašena činjenica da u BiH nisu primijenjene presude Evropskog suda za ljudska prava, odnosno da su u Ustavu BiH i dalje prisutne diskriminišuće odredbe prema predstavnicima nacionalnih manjina kad je riječ o mogućnosti kandidovanja i izbora u Predsjedništvo BiH i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Odgovarajući na pitanja eksperata iz Vijeća Evrope, predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH upozorili su na činjenicu da i dalje postoje zloupotrebe nacionalnog izjašnjavanja s ciljem zauzimanja određenih političkih pozicija ili ostvarivanja političke koristi. Takođe su naglasili potrebu značajnije uključenosti predstavnika nacionalnih manjina u izradu periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH upoznali su eksperte iz Vijeća Evrope sa nadležnostima i radom Vijeća. Rečeno je da Vijeće nacionalnih manjina BiH ima status savjetodavnog tijela, čiji se prijedlozi i inicijative, kako je ocijenjeno, nedovoljno uvažavaju i prihvataju. Upozoreno je i na činjenicu da Vijeće nacionalnih manjina BiH nema status ovlaštenog predlagača zakonskih rješenja i drugih akata, kao i da nisu dovoljna sredstva kojima se finansira njihov rad na godišnjem nivou.

Predstavnici Komiteta Vijeća Evrope zahvalili su se članovima Vijeća nacionalnih manjina BiH na saradnji i iscrpnim odgovorima, te najavili da će sadržaj tih odgovora biti uvršten u nacrt izvještaja i mišljenje Komiteta u vezi sa Petim periodičnim izvještajem BiH o zakonodavnim i drugima mjerama na provođenju principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button