Novosti

Dvanaest bh. gradova i općina/opština unaprijedit će rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou

Ove aktivnosti dijelom su kontinuiranog rada UN Women na rodno odgovornom budžetiranju s ciljem podrške institucijama i lokalnim zajednicama u BiH da uspostave i unaprijede rodno odgovorne politike, programe i budžete, što je naročito značajno u kontekstu reformi upravljanja javnim finansijama

Saopćenje i fotografije UN Women u BiH

Dvanaest gradova i općina/opština iz BiH danas je potpisalo Memorandume o razumijevanju sa uredom UN Women u BiH s ciljem unapređenja rodno odgovornog budžetiranja i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Potpisivanjem memoranduma u trajanju od dvije godine, ovih 12 gradova i općina/opština će raditi na sprovođenju konkretnih mjera kako bi unaprijedili kreiranje, provedbu i praćenje budžeta koji jednako odgovaraju potrebama žena i muškaraca. Također će, uz ciljanu tehničku podršku UN Women, jačati kapacitete službenika i službenica javne uprave i lokalnih vijećnika/vijećnica/odbornika/odbornica za što kvalitetniju implementaciju principa rodno odgovornog budžetiranja.

Danas su u Sarajevu memorandume potpisali predstavnici/e gradova i općina/opština Banja Luka, Bosanska Krupa, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Lukavac, Mostar, Prijedor, Prnjavor, Srbac,  Tešanj, Travnik i Trebinje.

David Saunders, predstavnik UN Women u BiH
David Saunders, predstavnik UN Women u BiH

“Upravo na lokalnom nivou budžeti imaju mogućnost da adresiraju različite potrebe žena i muškaraca na pravi način. Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou pomaže da se resursi rasporede tamo gdje su potrebni kako bi osnažili žene i unaprijedili rodnu ravnopravnost. Na ovaj način osiguravamo da politike, programi i usluge odgovore na prave prioritete. Radujemo se zajedničkom radu kojim ćemo u narednom periodu unaprijediti rodnu ravnopravnost u gradovima i općinama/opštinama“, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

„UN Women posvećuje veliku pažnju ulozi lokalnih vlada kao ključnih partnera i pokretača unapređivanja rodne ravnopravnosti. Dobro dizajnirani budžeti sa rodnom perspektivom mogu unaprijediti efikasnost i ravnopravnost cjelokupnog budžetskog procesa na lokalnom nivou. To će dovesti do boljeg korištenja resursa i boljeg upravljanja, te osigurati inkluzivni lokalni ekonomski rast i razvoj“, rekla je Ermira Lubani, regionalna UN Women stručnjakinja za rodno odgovorno budžetiranje.

Ermira Lubani, regionalna ekspertica UN Women
Ermira Lubani, regionalna ekspertica UN Women

Općina Tešanj, zajedno sa drugim općinama u BiH, ovim Memorandumom potvrđuje opredjeljenje da radi na jačanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju uloge žena u javnom životu. Ovaj projekat nam omogućava da implementaciju Gender akcionog plana podignemo na viši nivo i time doprinesemo razvoju općine. Razvoj svake lokalne zajednice u svijetu počiva na korištenju svih ljudskih i drugih potencijala i to je lekcija i za našu domovinu i za naše općine i gradove“,rekao je Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, ispred koje je memorandum potpisao pomoćnik načelnika, Amel Karahmet.

„Grad Trebinje u trasiranju svog razvoja vidi rodno odgovorno planiranje kao sastavni element svih javnih politika, jer postizanje ciljeva održivog razvoja ne može biti bez eliminacije svih oblika diskriminacije žena. Smatramo da je Grad Trebinje suštinski na dobrom putu, ali svakako ove elemente moramo ugraditi i u sve procedure koje se tiču upravljanja javnim poslovima i resursima“, rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Grada Trebinje, ispred kojeg je memorandum potpisao Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika.

Potpisivanje memoranduma

Ove aktivnosti dijelom su kontinuiranog rada UN Women na rodno odgovornom budžetiranju s ciljem podrške institucijama i lokalnim zajednicama u BiH da uspostave i unaprijede rodno odgovorne politike, programe i budžete, što je naročito značajno u kontekstu reformi upravljanja javnim finansijama. UN Women od 2014. godine radi na uspostavljanju saradnje u ovoj oblasti sa općinama/opštinama i gradovima diljem BiH iz oba bh. entiteta.

Potpisivanje memoranduma održano je u sklopu regionalnog projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: Ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju – Sida, a implementira UN Women.

(Newipe/UN Women)

Srodni artikli

Back to top button