Novosti

Predstavnici Roma vjeruju u promjene za dobrobit manjina

Trenutna struktura članova Vijeća sposobna je i kapacitirana napraviti određene pomake i promjene kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina u BiH, kazao je Fafulić.

Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Mujo Fafulić kazao je za Newipe da ovo vijeće u narednom periodu planira pokrenuti više inicijativa kada je u pitanju status nacionalnih manjina u našoj zemlji.

„Prvo, ono što smo mi najavili, je to da će Vijeće u narednom periodu razmotriti i pripremiti određeni broj inicijativa, a to su inicijative za zagarantovana mjesta pri općinama i gradovima u BiH za nacionalne manjine gdje živi do 3 posto pripadnika nacionalnih manjina, a preko tri posto i više zagarantovanih mjesta. Ono što još Vijeće nacionalnih manjina planira je da se treba sa višim nivoima vlasti pokrenuti jedna od inicijativa koja će na neki način zagarantovati mjesta za nacionalne manjine i na tim višim nivoima. Politika je nešto što će prihvatiti ili ne naše inicijative, ali mi želimo skrenuti pažnju na položaj nacionalnih manjina u BiH“, kazao je Fafulić.

Najavio je da će 21. februara u Prnjavoru biti obilježen Dan maternjeg jezika svih nacionalnih manjina koje žive na području BiH, tako da se i na taj način pokušava skrenuti pažnja na njihov položaj.

„Ono što ćemo isto raditi u narednom periodu jeste da ćemo obilježiti svaki praznik koji obilježavaju nacionalne manjine, s fokusom na romsku zajednicu u BiH, pošto je to najbrojnija zajednica ali isto tako najugroženija od svih naroda koji žive u BiH, kroz obilježavanje kulturnih, historijskih praznika, identiteta, svjetskog dana Roma i svih onih praznika koji govore o holokaustu i položaju Roma i Romkinja u BiH. Pokušat ćemo pokretati određene inicijative na te dane, i praviti određene medijske istupe, kako bi ukazali široj javnosti a između ostalog i vlastima u BiH da nacionalne manjine, i romska nacionalna manjina, i dalje se bore za jednaka prava koja imaju svi drugi, konstitutivni narodi“, napomenuo je.

Kako je dodao, to će raditi Vijeće nacionalnih manjina.

„Ja sam i član Odbora za Rome, pa ćemo i kroz to tijelo svakako pokušati pokretati određene inicijative, s tim da su sredstva za nacionalne manjine za Rome u BiH u okviru četiri Akciona plana za rješavanje problema Roma u kontinuitetu u prethodnom periodu smanjivana. Kako nije bilo budžeta kroz prethodne godine na nivou države BiH tako nije bilo ni sredstava za rješavanje problema Roma. I to je jedna borba, ne samo Odbora za Rome, nego i mene kao predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupšini BiH, da na neki način pokušamo kao Vijeće podržati romsku nacionalnu manjinu i da se ta sredstva počnu u kontinuitetu izdvajati“, naglasio je Fafulić.

Također je podsjetio da u prethodnom periodu nije bilo izdvojenih sredstava za projekte nacionalnih manjina, koja se izdvajaju iz budžeta BiH a implementiraju kroz Ministarstvo za ljudska prava.

„Nacionalne manjine su u prethodnom periodu bile uskraćene za ta sredstva koja implementiraju projekte. Neki rade promociju tradicije, kulture, običaja, identiteta, neki rješavaju druge probleme, a Romi, kao naugroženija nacionalna manjina, bore se za ostavarivanje svih drugih prava koja drugi mogu uživati“, rekao je Fafulić.

Istakao je da će Vijeće u narednom periodu pokušati održati sastanke sa svim vijećima i savezima na nivou BiH, gdje se ubrajaju Vijeće nacionalnih manjina Federacije BiH, Savez nacionalnih manjina Republike Srpske i Brčko distrikta.

„Mi, kao Vijeće nacionalnih manjina BiH održaćemo sastanke sa svim vijećima i savezima, i pokušaćemo zajedno pokrenuti neke inicijative prema višim nivoima vlasti, odnosno prema državi BiH, da pokušamo napraviti neku koordinaciju kako bi zajednički nastupali i pokretali inicijative. To je dogovoreno. Isto tako planiramo u narednom periodu održati sastanke sa svim političkim klubovima koji participiraju na nivou države, i porazgovarati s njima i informisati ih o statusu i položaju nacionalnih manjina u BiH. Ono što ja planiram, kao predsjedavajući, u narednom periodu jeste posjetiti sve ambasade u BiH i njihove ambasadore i održati sastanke s njima, kako bi i tu pokušali skrenuti pažnju i ukazati na položaj nacionalnih manjina u BiH“, kazao je Fafulić.

Zaključio je da je trenutna struktura članova Vijeća sposobna i kapacitirana napraviti određene pomake i promjene kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina u BiH.

Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Aleksandar Mašić, kazao je za Newipe da ovaj odbor nije najboljle funkcionisao ranije, jer nije bilo funkcionalne državne vlasti.

„Sada je Vijeće ministara u punom sazivu, počelo je da radi, od novog saziva Odbora za Rome očekujemo isto tako da ćemo u naredne četiri godine dosta doprinijeti svojim zajednicama, i svojim sugrađanima, i da ćemo moći efikasno kao Odbor da sarađujemo sa Vijećem ministara. Tu je svakako i Ministarstvo za ljudska prava gdje izlazi u susret i pomaže Odboru za Rome, koliko je u njihovoj nadležnosti. Mi u ovoj godini očekujemo da ćemo završiti dosta stvari od 2019, 2020, pa i 2021, koje nisu bile baš efikasne kada je u pitanju obrazovanje Roma, zapošljavanje, stambena problematika, zdravstvena zaštita itd“, kazao je Mašić.

Naglasio je da je sada sve priorotet.

„Krenućemo od jedne stavke, i ići redom. Nadamo se na svakom segmentu da ćemo doprinijeti i ostvariti što više. Mi kao savjetodavno tijelo pri Vijeću ministara treba da usko surađujemo sa Vijećem ministara, sa državnom strukturom. Država nije funkcionisala dvije godine. Država je i poslije dvije godine loše funkcionisala. Šta je mogao Odbor za Rome da radi, ako država ne može da funkcioniše. Sada kada Vijeće ministara radi, i Odboru će biti lakše da surađuje“, rekao je Mašić.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button