Novosti

O Akcionom planu za društvenu inkluziju Roma na sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH

Saopćenje

Na 2. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Inicijativa za povećanje iznosa sredstava za implementaciju Akcionog plana BiH za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021. – 2025. godine, čiji je podnosilac Romski informativni centar Kali Sara.

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH primili su k znanju usmenu informaciju o aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a koje se odnose na nacionalne manjine i udruženja manjina u BiH.

Predstavnici Ministarstva su, između ostalog, naglasili da odluka kojom se utvrđuju kriteriji, postupak i način dodjele grant sredstava nacionalnim manjinama, a koja su osigurana u budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, još uvijek nije usvojena od Vijeća ministara BiH, pa se, kako je rečeno, predviđena sredstva za ovu godinu neće moći iskoristiti.

Članovi Vijeća obavili su raspravu o tačkama dnevnog reda koje su se odnosile na Nacrt plana rada rada Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu, Nacrt izvještaja o radu Vijeća za 2022. godinu i izradu prijedloga za izmjene i dopune Poslovnika Vijeća, te odlučili da do kraja januara iduće godine članovi Vijeća dostave eventualne prijedloge i sugestije za izradu navedenih dokumenata, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH. 

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button