Novosti

Chubb: Ljude diskriminiraju po različitim osnovama, ali svi moraju uživati ista prava

Direktorica misije USAID-a u BiH pozvala je sve da zauzmu stav da počnu cijeniti zajedničku humanost, sličnosti, ali iznad svega i različitosti, jer su one upravo ono što spaja ljude.

Direktorica misije USAID-a u BiH Courtney Chubb ocijenila je da je Međunarodni dan ljudskih prava prilika da se skrene pažnja na hrabri i jako važni rad ljudi koji se bave zaštitom ljudskih prava te da njihova hrabrost uvijek dolazi na prvo mjesto.

To je izjavila na događaju “U susret Danu ljudskih prava: #INSPIRIRAJprava“ koji organizira Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).

Događaj, na kojem su predstavnici državnog, nevladinog i privatnog sektora, međunarodnih organizacija aktivnih u oblasti zaštite ljudskih prava, medija i akademske zajednice razgovarali o bitnim temama za promišljanje o važnosti lokalnih i međunarodnih odgovora, organiziran je povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.

Chubb je istakla da se u BiH mnogo radi na zaštiti ljudskih prava te da se svi ti borci suočavaju s različitim stvarima. Ljudi su danas, dodala je, diskriminirani po različitim osnovama, na temelju etničke pripadnosti, roda ili pripadnosti LGBTQIA+ grupaciji te svi oni dijele zajedničku stvar, a to je da su im uskraćena ljudska prava.

– Svi oni moraju imati isti pristup svojim pravima kakva imaju svi ostali sugrađani. To je ključno u čitavoj borbi koju mnogi borci za ljudska prava vode i koji često bivaju diskriminirani samo zato što se zalažu za tuđa ljudska prava. Moramo uraditi sve da ovi ljudi dosegnu puni potencijal i da uživaju jednaka prava kao svi – poručila je Chubb.

Pozvala je sve da zauzmu stav da počnu cijeniti zajedničku humanost, sličnosti, ali iznad svega i različitosti, jer su one upravo ono što spaja ljude.

Izvršna direktorica Tuzlanskog otvorenog centra Dina Bajraktarević kazala je da su prava LGBTQIA+ osoba u BiH na jako niskom nivou te da organizacije civilnog društva pokušavaju kreirati više inkluzivne politike, ali i da informiraju javnost o problemima s kojima se te osobe suočavaju u svakodnevnom životu.

Predstavnica Centra ženskih prava Aida Čosić kazala je da oni u okviru USAID/INSPIRE programa provode projekt koji je usmjeren na zaštitu žrtava trgovine ljudima, u smislu pružanja pravne i psihološke podrške.

Održana su i dva tematska panela na kojima se razgovaralo o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, a ti paneli su inkluzivno i odgovorno bosanskohercegovačko društvo te osobe koje prave razliku. 

Učesnici su kroz World Café podijelili očekivanja, mišljenja i iskustva o ulozi državnih institucija i međunarodnih organizacija u sistemu zaštite ljudskih prava, a posebno prava marginaliziranih grupa u BiH, kao i o doprinosu medija i akademske zajednice toj važnoj temi.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button