Novosti

“Dječija nedjelja” u Kantonu Sarajevo u znaku podrške djeci koja boluju od malignih bolesti

Saopćenje, Služba za protokol i press Kantona Sarajevo

U Kantonu Sarajevo zvanično je započela manifestacija “Dječija nedjelja”, ove godine u znaku podrške djeci koja boluju od malignih bolesti.

Kako je kazala ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović ‘Dječija nedjelja’  bit će realizirana na području Kantona Sarajevo do 9. oktobra, pod sloganom ‘Sretan možeš biti svijete, samo ako je zdravo i sretno dijete’.

Cilj je podrška djeci koja boluju od malignih bolesti. Naše misli i želje za ozdravljenjem su posebno sa tom djecom – istakla je tim povodom Prvulović.

Podrška djeci koja boluju od maligne bolesti bit će, kazala je, pružena u vidu novčane podrške.

Ministarstvo će dodijeliti po 700 KM za 37 djece sa područja Kantona Sarajevo čiji su se roditelji, staratelji ili usvojitelji prijavili na javni poziv za obilježavanje “Dječije nedjelje” – navodi se u saopćenju za javnost Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Ta manifestacija obilježava se svake godine u oktobru u cilju promocije prava djeteta i poboljšanja društvene brige za djecu.

Ministrica Prvulović je naglasila da je obilježavanje “Dječije nedjelje” prilika da se ukaže na obavezu poštivanja prava i sloboda utvrđenih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta kao što su pravo na život, pravo na slobodu izražavanja, slobodu misli, savjesti i religije, pravo na najviši standard zdravlja, pravo na obrazovanje.

Posebno je važno podsjetiti da su se ratificiranjem Konvencije države potpisnice obavezale preduzeti sve odgovarajuće zakonske, upravne, društvene i obrazovne mjere da bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili eksploatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje.

Konvencijom o pravima djeteta se svakom djetetu priznaje pravo na prednosti socijalne sigurnosti i životni standard koji odgovara njegovom fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvitku, koji je primarno obaveza roditelja u okviru njihovih sposobnosti i finansijskih mogućnosti te da dijete ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, na igru i rekreaciju koji odgovaraju starosti djeteta i na slobodno učešće u kulturnom životu i umjetnostima i pravo da bude zaštićeno od ekonomske eksploatacije.

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button