Novosti

Za 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite u FBiH više od 1,8 miliona KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom odobrava  raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.849.585,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priredivanje igara na sreću.

Ovim odlukom obuhvaćeno je 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite.

Ud ukupnog iznosa, 1.409.413,61 KM raspodijeljen je za finansiranje 85 programa i projekata koji se odnose na poboljšanje životnih uslova i rada organizacija osoba sa invaliditetom.

Daljnjih 88.380 KM namijenjeno je finansiranju tri programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), dok je iznos od 351.791,96 KM raspodijeljen na osam programa i projekata koji se odnose na rad javnih kuhinja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Korisnici su obavezni, najkasnije do 31.12.2022. godine, ovom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, uz vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koja to dokazuje.

Korisnici koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj ili sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima dužni su vratiti dodijeljena sredstava u Budžet FBiH, te ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije do 1.3.2023. godine, dostaviti Vladi sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.

Srodni artikli

Back to top button