Novosti

U Brčkom organizovana javna debata o trgovini ljudima, djeca najčešće žrtve

M.Husić

U organizaciji Fondacije „Lara“ iz Bijeljine u Omladinskom centru u Brčkom, danas je organizovana javna debata pod nazivom „Zajedno u borbi protiv trgovine djecom. Prekinimo lanac trgovine – djeca nisu roba!“.

Koordinatorica projekta za borbu protiv trgovine ljudima, Dragana Petrić, kazala je da je cilj debate u Brčko distriktu informisanje i razmjena iskustava na nivou cijele Bosne i Hercegovine sa kojima se suočavaju rizične kategorije stanovništva, prvenstveno djeca. Petrić je kazala da je u svrhu prevencije borbe prtiv trgovine ljudima u radu u Brčkom učešće uzelo Koordinaciono tijelo Brčko distrikta za borbu protiv trgovine ljudima sastavljeno od predstavnika relevantnih institucija i građanstva.

„Nažalost, u posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini trgovina djecom je u porastu, jer djeca čine ogromnu većinu identifikovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima“, kazala je Petrić i dodala da veliki broj ovakvih slučajeva ostaje neotkriven.
„U toku 2021. godine prema podacima koje smo mi dobili na području Brčko distrikta šestoro djece je bilo uključeno u slučajeve trgovine ljudima, protiv tri lica su pokrenuti postupci, a jedno lice je osuđeno pravosnažnom presudom u trajanju od jedne do tri godine“, saopštila je Petrić.

U BiH najčešći oblik trgovine djecom je prosjačenje gdje su djeca radno eksploatisana i iskorištena za pribavljanje materijalne dobiti. Prema podacima UNICEFA iz 2020. Godine, u BiH se svakodnevno na ulicama nalazi oko dvije hiljade djece koja prosjače.

Predstavnica Fondacije „Lara“ iz Bijeljine, Ljilja Lukić, kazala je da je u posljednjih 10 godina Bosna i Hercegovina zemlja tranzicije ali i zemlja u kojoj se odvija trgovina ljudima i možemo primijetiti da se u više od polovine slučajeva trgovine ljudima pojavljuju djeca.

Javna debata organizira se u okviru istoimene kampanje koju tokom avgusta realiziraju članice Mreže Ring i Snažniji glas za djecu BIH u vidu javnih događaja u 11 gradova BiH, a koju su podržali Europska unija i Vijeće Europe, kroz svoj zajednički program.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button