Novosti

Brčko: Samo 27 pripadnika nacionalnih manjina aktivno traži zaposlenje

Prema podacima Zavod,a najbrojnija je Romska nacionalna manjina, sa ukupno evidentiranih 305 osoba, od čega svega njih 15 aktivno traži posao.

Tekst: M.Husić

Zavod za zapošljavanje Brčko kontinuirano evidentira nezaposlena lica koja se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih manjina, a nastanjeni su na području Distrikta. Ovogodišnja statistika, kada se govori o licima koja aktivno traže zaposlenje, je poražavajuća.

“Na evidenciji je trenutno 375 pripadnika različitih nacionalnih manjina, od čega samo 27 aktivno traži zaposlenje. Pored toga, na Javnom pozivu za samozapošljavanje od prijavljenih 105 lica, dva su bila pripadnici nacionalnih manjina i to jevrejske i albanske manjine. Obje osobe su podržane kroz navedeni program i formirali su sopstveni biznis“, rekao je šef Sektora za posredovanje prilikom zapošljavanja Admir Galijatović.

Prema podacima Zavod,a najbrojnija je Romska nacionalna manjina, sa ukupno evidentiranih 305 osoba, od čega svega njih 15 aktivno traži posao.

U prošloj godini posao je dobilo 26 pripadnika nacionalnih manjina.

Kao i svake godine Zavod je pokrenuo projekat samozapošljavanja u poljoprivredi koji građanima otvara mogućnosti pokretanja vlastitog biznisa i zaposlenja u granama poljoprivrede, ali unutar projekta samozapošljavanja u poljoprivredi  nije se prijavila niti jedna osoba koje se izjašnjava kao pripadnik nacionalne manjine u Distriktu.

„Kad je riječ o eventualnim prekvalifikacijama, sve one koje provodi brčanski Zavod za zapošljavanje dostupne su pod jednakim uslovima i pripadnicima svih nacionalnih manjina sa područja Brčko distrikta BiH“, zaključio je Galijatović.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button