Novosti

Održana sjednica Savjeta nacionalnih manjina BiH

D.M.

Savjet nacionalnih manjina BiH razmotrio je na 84. sjednici Obavještenje Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH.

Nakon razmatranja Obavještenja, Savjet nacionalnih manjina BiH usvojio je zaključak kojim Ministarstvu pravde BiH sugeriše da razmotri ovu predstavku, kao i inicijativu Savjeta nacionalnih manjina BiH da se zatvorenicima stranim državljanima omogući komunikacija sa najbližim članovima porodice na njihovom maternjem jeziku.

Savjet nacionalnih manjina BiH usvojio je i zaključak kojim je zadužio rukovodstvo Savjeta nacionalnih manjina BiH da, po usvajanju Nacrta zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, pregleda Nacrt zakona i, ukoliko ustanovi da su smanjena sredstva za nacionalne manjine, reaguje sazivanjem sjednice Savjeta nacionalnih manjina BiH na kojoj bi se zauzeo stav Savjeta o tom pitanju.

Savjet nacionalnih manjina BiH primio je k znanju Informaciju sa sastanka Koordinacionog odbora za nacionalne manjine u organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije u sklopu Programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button