Novosti

Potpisan Protokol za prevenciju prosjačenja i eksploatacije djece u Bihaću

Problem prosjačenja i drugih oblika eksploatisanja djece godinama se pokušava na razne načine riješiti

D.M.

Predstavnici lokalne i kantonalne vlasti, Doma zdravlja, Policijske stanice i nekoliko škola potpisali su u Bihaću Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece.

Prošle sedmice organizovana je i obuka za primjenu Protokola, kojoj je prisustvovalo 27 profesionalaca i članova referalnog mehanizma, uključujući i članove mobilnog tima.

Protokol daje jasne smjernice i hodograme postupanja za ustanove kako bi unaprijedili rad na prevenciji i proaktivnoj identifikaciji djece koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima.

Problem prosjačenja i drugih oblika eksploatisanja djece godinama se pokušava na razne načine riješiti. Potpisani Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u Bihaću osigurat će još bolju intersektoralnu saradnju i komunikaciju između općinskih, gradskih i kantonalnih nivoa vlasti na rješavanju ovog problema.

Protokoli se uspostavljaju u gradovima i općinama gdje je uočen veliki broj djece koja prosjače.

„Mislim da smo na dobrom putu da ovo jedno teško pitanje, ne samo u Bihaću ili Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj BiH, pa i u Evropi počnemo rješavati na način kako to i zaslužuje u cilju zaštite djece“, kazao je savjetnik gradonačelnika Bihaća Jasmin Stambolija.

Predstavnica organizacije World Vision International BiH Dragana Bulić istakla je da ovi protokoli ne smiju biti mrtvo slovo na papiru, te da treba da budu stavljeni u funkciju onoga što predstavljaju, a to je posvećen rad, timski intersektorski rad, rad na terenu u funkciji djece.

Ovo je jedan od 30 planiranih protokola koji će biti potpisani na nivou BiH.

Rješavanju problema iskorištavanja djece doprinijet će i formiranje mobilnog tima za praćenje stanja na terenu kojim će koordinirati Centar za socijalni rad Bihać, a u njemu će učestovati i predstavnici policije.

Ovo je sedamnaesti Protokol koji je potpisan na teritoriji Bosne i Hercegovine, a projekt provodi organizacija World Wision BiH, u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ i Romskim informativnim centrom Kali Sara, uz podršku Državnog sekretarijata SAD-a.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button