NovostiObavještenja

Vijeće nacionalnih manjina BiH analiziralo dosadašnji uspjeh svog rada

Saopćenje

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH organizirali su danas u Neumu okrugli sto o temi „Analiza uspjeha rada Vijeća nacionalnih manjina BiH iz perspektive dosadašnjih predsjedavajućih Vijeća“.

Aktuelni predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Andrija Svatok i predsjedavajući Vijeća u jednom od prošlih mandata Nedžad Jusić rekli su da su aktivnosti Vijeća u proteklom periodu prioritetno bile usmjerene na poboljšanje i zaštitu garantovanih prava manjina, osiguranje potpunog učešća pripadnika manjina u tijelima i strukturama vlasti, kao i na rješavanje problema u oblastima koje se odnose na obrazovanje, stanovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Kako je rečeno na današnjem skupu, Vijeće je prethodnih godina institucijama vlasti nudilo i niz konstruktivnih rješenja u vezi sa provođenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima Sejdić – Finci, Pilav i drugim sličnim presudama, te aktivno radilo na iznalaženju kvalitetnih i sveobuhvatnih rješenja u pravcu izmjena Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH, koje bi pripadnicima manjina osigurale pristup širem spektru prava, preciznije definirale uslove pripadnosti manjinama, te omogućile bolju zaštitu njihovih kulturnih, vjerskih, obrazovnih, političkih i svih drugih sloboda.

Akcentirani su i ostvareni rezultati u izdavačkoj djelatnosti, većoj zastupljenosti u medijima, te razvoju nastave na jezicima manjina u pojedinim dijelovima BiH.

Govoreći o problemima s kojim su se suočavali u svom radu, izrazili su nezadovoljstvo organizacijom i rezultatima prethodnog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, ističući da objavljeni rezultati popisa ne prikazuju realno stanje brojnosti pripadnika manjina, te se osvrnuli i na konstantan problem u vezi s finansiranjem udruženja i vijeća nacionalnih manjina, kao i učestalu zloupotrebu u vezi s promjenom nacionalnog izjašnjavanja u proteklom periodu.

Konstatirajući pozitivne pomake u vezi sa sveukupnim poboljšanjem položaja nacionalnih manjima u društvu, učesnici okruglog stola izrazili su uvjerenje da će Vijeće nacionalnih manjina BiH, po uzoru ne neke zemlje u regionu, u budućnosti djelovati pri izvršnoj vlasti, odnosno Vijeću ministara BiH, te da će to Vijeću omogućiti kvalitetniji rad, uspostavu efektivnijeg mehanizma zaštite prava, te bolji pristup finansijskim sredstvima koja su potrebna za rad i funkcioniranje Vijeća nacionalnih manjina BiH, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH. 

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button