Novosti

Vijeće ministara BiH usvojilo Akcioni plan BiH za društvenu inkluziju Roma 

Mjerama i aktivnostima u okviru Akcionog plana želi se smanjiti diskriminacija Roma i Romkinja i zaustaviti ‘antidžipsizam’, unaprijediti njihova zapošljivost i zapošljavanje, poboljšati uslovi stanovanja romske populacije u BiH, unaprijediti dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, kao i obuhvat njihovog obrazovanja u BiH djelotvornijom realizacijom ranije usvojenog Okvirnog plana o obrazovnim potrebama Roma

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana BiH za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021 – 2025. godine i zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da nastavi izdvajati sredstva potrebna za njegovo provođenje.

Radi se o planskom i operativnom dokumentu koji predstavlja okvir djelovanja za sve pojedince i institucije koje su, u skladu sa svojim nadležnostima, direktno uključene u  primjenu Akcionog plana, s ciljem poboljšanja društvenog statusa i uključenosti Roma i Romkinja u BiH.

Mjerama i aktivnostima u okviru Akcionog plana želi se smanjiti diskriminacija Roma i Romkinja i zaustaviti ‘antidžipsizam’, unaprijediti njihova zapošljivost i zapošljavanje, poboljšati uslovi stanovanja romske populacije u BiH, unaprijediti dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, kao i obuhvat njihovog obrazovanja u BiH djelotvornijom realizacijom ranije usvojenog Okvirnog plana o obrazovnim potrebama Roma.

Za provođenje ovog plana u petogodišnjem period bit će potrebno iz različitih izvora finanasiranja, uključujući donatorska i sredstva lokalnih zajednica, obezbijediti više od 98 miliona KM, najviše za poboljšanje uslova stanovanja romske populacije, i to oko 73 miliona KM. 

Sredstva namijenjena za provođenje Akcionog plana bit će raspoređena u skladu sa okvirnim omjerima (Federacija Bosne i Hercegovine 62,66 posto, Republika Srpska 31,34 posto i Brčko Distrikt BiH 6 posto).

Primjenu Akcionog plana pratit će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Također, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Vijeće ministara BiH donio je Odluku o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na mandat od četiri godine. Riječ je o petom sazivu Odbora za Rome, nakon što je martu ove godine istekao mandat četvrtom sazivu.  

U Odbor za Rome, koji broji 22 člana i 11 zamjenskih članova, imenovani su predstavnici državnih ministarstava za ljudska prava i izbjeglice, finansija i trezora, civilnih poslova, sigurnosti i pravde, te Direkcije za evropske integracije, agencija za rad i zapošljavanje, odnosno za ravnopravnost polova, kao i entitetskih i Vlade Brčko Distrikta BiH.  Polovina članova Odbora, njih 11, predstavnici su romske populacije iz kantona i regija te udruženja Roma.     

Donošenje ove odluke u skladu je s ispunjavanjem ciljeva iz Okvirne konvencije Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina koju je BiH ranije ratifikovala, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button