Novosti

Ombudsmeni BiH-Dijalog s organima vlasti i civilnim društvom treba biti na partnerskom nivou

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine shodno odredbama člana 34. i 35. Zakona svake godine dužni su, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, dostaviti godišnji izvještaj o rezultatima svojih aktivnosti

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija uspostavljena u cilju promoviranja dobre uprave i vladavine prava, zaštite prava i sloboda fizičkih i pravnih osoba kako je garantovano posebno Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima iz dodatka tog ustava, koja će nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčko distrikta, sukladno Zakonu o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine shodno odredbama člana 34. i 35. Zakona svake godine dužni su, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, dostaviti godišnji izvještaj o rezultatima svojih aktivnosti.

Osim toga Ombudsmeni Bosne i Hercegovine imaju nadležnost reagovati u slučaju kad osnovano sumnjaju da način na koji su primijenjeni zakon i međunarodni dokumenti o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, vodi nepravičnim rezultatima.

Temeljem provedenih istraživanja, analize propisa i utvrđenog stanja na terenu sačinjavaju specijalne izvještaje, čije preporuke upućene organima vlasti treba da doprinesu izmjenama zakonodavnog okvira, nadzornih mehanizama i praksi kojima se krše prava i slobode građana.

Zakonodavna tijela države, entiteta i Brčko distrikta BiH i u uslovima pandemije su, u prethodnom periodu, razmatrali godišnje i specijalne izvještaje institucije Ombudsmena, te kroz raspravu i usvojene zaključke određivali se prema dostavljenom materijalu i istovremeno ukazavali na pravce za djelovanje te institucije.

Tako je, između ostalih, Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH na 17. sjednici, koja je održana 7.3.2022. godine, uz preporuke Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, usvojila i Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Komisija je, uz taj izvještaj, usvojila zaključak kojim traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja tog izvještaja, započne implementaciju preporuka koje su navedene u Izvještaju. Usvojen je i Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, sa preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH – navodi se.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ne raspolažu prisilnim mehanizmima za provođenje svojih preporuka, ali cilj Institucije je svojim izvještajima ukazati na stanje ljudskih prava u oblastima koje su razmatrane a preporukama ukazati na način na koji kršenje prava treba biti otklonjeno odnosno prevenirano.

Dijalog s organima vlasti i civilnim društvom treba biti zasnovan na partnerskom nivou, u cilju zajedničkog djelovanja, osiguranja dobre uprave i vladavine prava – saopćila je Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. 

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button