NovostiObavještenja

Objavljen program sufinansiranja zapošljavanja za 2022., obuhvaćeni i Romi

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Program sufinansiranja zapošljavanja 2022.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 45.000.000,00 KM u skladu sa Financijskim planom za 2022. i procjenom za 2023 i 2024. godinu.

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 9000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog zapošljavanja, sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unaprjeđenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva.

Programom će se kroz različite mjere obuhvatiti mladi bez radnog iskustva – pripravnici, mladi, žene, osobe dobi do 35 godina sa radnim iskustvom/stažom, osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci i više, osobe nižih kvalifikacija i bez kvalifikacija, demobilizirani branioci/razvojačeni branitelji.

Programom je predviđeno sufinanciranje troškova doprinosa, a u slučaju da je iznos sufinanciranja veći od troškova doprinosa, ostatak iznosa sufinanciranja se koristi za isplatu dijela neto plaće.

Osnovni iznos sufinanciranja zapošljavanja u svim mjerama se bez kumulativnog zbrajanja povećava za 10% za osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom (dokaz – uvjerenje instituta za medicinsko vještačenje), članove šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja, nezaposlene demobilizirane branioce/razvojačene branitelje, djecu nezaposlenih demobiliziranih branioca/razvojačenih branitelja, djecu i supružnike osoba s invaliditetom od 60% i više, članove domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen, Rome (dokaz – ovjerena izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini), samohrane roditelje, staratelje i hranitelje i njihovu djecu, roditelje djeteta sa posebnim potrebama i roditelje teško bolesne djece, žrtve nasilja, žrtve nasilja u obitelji i djecu žrtava nasilja, civilne žrtve rata i dr., liječene ovisnike, bivše štićenike doma za nezbrinutu djecu.

Cijeli program možete pogledati na www.fzzz.ba.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button