Novosti

Vodič za ekonomsko osnaživanje žena: Romkinje među posebno ugroženim grupama na tržištu rada

Udio žena među nezaposlenim stanovništvom je veći, zaposlene žene manje su plaćene u odnosu na muške kolege, a podzastupljene su i na rukovodećim pozicijama

D.M.

Mnogi indikatori ukazuju da žene u Bosni i Hercegovini imaju otežan pristup zaposlenju, a na što utiče niz faktora. Zbog toga je feminističko-aktivistička organizacija Fondacija CURE, u sklopu projekta „Advocacy for Women’s Rights in Bosnia and Herzegovina“ koji podržava Kvinna Till Kvinna, odlučila da sačini Vodič za ekonomsko osnaživanje žena.

Cilj Vodiča je da upozna žene o njihovim pravima u procesu traženja posla, uključujući i informacije o pravima koje imaju dok su registrirane na zavodima za zapošljavanje; tokom zaposlenja i rada, ali i da da osvrt o mogućim pravcima za usavršavanje i prekvalifikaciju kako bi žene bile konkurentnije na tržištu rada.

Kako se navodi u vodiču, u Bosni i Hercegovini i dalje je prisutna rodno uvjetovana segregacija na tržištu rada, kao i stereotipi o “ženskim” i “muškim” poslovima. Udio žena među nezaposlenim stanovništvom je veći, zaposlene žene manje su plaćene u odnosu na muške kolege, a podzastupljene su i na rukovodećim pozicijama.

Marginalizirane žene posebno su ugrožene na tržištu rada. Vodič spominje kako se situacija na tržištu rada dodatno usložnjava ukoliko se radi o ženama pripadnicama marginaliziranih skupina kao što su: Romkinje, povratnice, žene sa invaliditetom, pripadnice LGBTIQ populacije, samohrane majke, žene iz ruralnih područja, žene žrtve nasilja, civilne žrtve rata i žene starije životne dobi, koje su svakodnevno izložene diskriminaciji u svim oblastima života i nemaju jednake mogućnosti ostvarivanja socijalnih i drugih prava.

Važan segment publikacije su i preporuke vlastima u Bosni i Hercegovini šta poduzeti u cilju unaprjeđenja položaja žena na tržištu rada.

Kompletan vodič možete preuzeti na ovom linku.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button