Novosti

Potpisan ugovor o dostupnosti zdravstvene zaštite za Rome u TK

Ovim projektom, JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla u saradnji sa partnerom Udruženjem Roma “Euro Rom” Tuzla, želi doprinijeti unapređenju zdravstvene zaštite za pripadnike romske nacionalne manjine na ovom području.

Prof. dr. Samir Mačković, direktor ustanove je u ime Doma zdravlja potpisao ugovor o korištenju grant sredstava za implementaciju projekta pod nazivom „Unapređenje dostupnosti zdravstvenoj zaštiti za Rome/kinje na području Tuzlanskog kantona“.

Ovim projektom, JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla u saradnji sa partnerom Udruženjem Roma “Euro Rom” Tuzla, želi doprinijeti unapređenju zdravstvene zaštite za pripadnike romske nacionalne manjine na ovom području.

„Zahvalni smo na podršci koju smo dobili putem dodijeljenog granta od strane Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava BiH”, saopćili su iz Doma zdravlja.

Svrha projekta je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti za Rome i Romkinje, te doprinijeti njihovom općem zdravlju.

„Kroz različite aktivnosti, planiramo informisati Rome o njihovim pravima na zdravstvenu zaštitu, izraditi analizu osoba bez zdravstvenog osiguranja te organizovati edukativne treninge za 200 romskih predstavnika, medijatora i članova zajednica“, navodi se u saopćenju.

Osim toga, projekt će obuhvatiti i niz konkretnih zdravstvenih inicijativa, uključujući ginekološke preglede, urološke preglede, sistematske preglede za romsku djecu, te nabavku i distribuciju lijekova, dezinfekcionih sredstava te prehrambeno-higijenskih paketa za ublažavanje posljedica krize.

Posebno educirani medijatori će radom na terenu kroz direktni kontakt sa pripadnicima romske kategorije raditi na jačanju svijesti o potrebi za preventivnim ljekarskim pregledima i dostupnosti zdravstvenih usluga.

„Kroz ove aktivnosti, želimo podići svijest o važnosti redovnih posjeta ljekaru i preventivnih pregleda, te olakšati pristup zdravstvenim uslugama romskoj zajednici. Ovaj projekt je korak prema ostvarivanju cilja jednakih prava na zdravstvenu zaštitu za sve građane, bez obzira na nacionalnu pripadnost“, saopćeno je.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button