Novosti

Objavljen Javni poziv za Program zapošljavanja Roma u 2023. godini

Ovaj Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti.

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2023. godini.

Ovaj Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 313.017,56 KM, od čega je 120.127,90 KM osigurano iz budžeta Vijeća ministara BiH, dok je iznos od 192.889,83 KM osiguran iz budžeta Federacije BiH, za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Finansijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. i procjenom za 2024. i 2025. godinu.

Programom je utvrđeno da se navedena sredstva usmjere za sufinansiranje zapošljavanja Roma kod poslodavaca i samozapošljavanje nezaposlenih osoba – Roma, pokretanjem samostalne djelatnosti.

Uslovi za učešće sadržani su u Javnom pozivu koji će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, s tim da će se u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva produžiti do utroška raspoloživih sredstava. Tekst Javnog poziva i odgovarajući obrasci dostupni su putem linkova ispod: 

Javni poziv

Zahtjev – pravna lica i obrti

Zahtjev – fizička lica

Poslovni plan – fizička lica

Izjava o učešću u Programu

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button