Novosti

Duraković za Newipe: Još više energije želimo uložiti u poboljšanje položaja Roma u obrazovnom sistemu

D.M.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke provodi brojne projekte čiji je cilj podrška romskoj populaciji. O kakvim projektima je riječ za Newipe je govorila federalna ministrica obrazovanja obrazovanja i nauke, Jasna Duraković.

Ona nam je također kazala da želi da ova institucija još više snage i energije uloži u aktivnosti na poboljšanju dostupnosti i kvalitete odgoja i obrazovanja za djecu, učenike i studente Rome.

„Program Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke pod nazivom ‘Podrška školovanju djece romske nacionalnosti’ se realizira već niz godina, a svrha programa je da se kroz jednokratnu novčanu podršku odličnim učenicima romske nacionalnosti podrži njihovo redovno pohađanje nastave, dobri rezultati u učenju i da se učenici ohrabre za nastavak školovanja, te sticanje određene kvalifikacije. Sve navedeno je jedna od aktivnosti ovog ministarstva usmjerenih ka boljoj integraciji Roma, kako u obrazovni sistem, tako i, posljedično, na tržište rada nakon završenog obrazovanja“, kazala nam je Duraković.

Kako je istakla, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke svake godine realizira i Javni poziv za odabir programa i projekata iz oblasti proširenog studentskog standarda, koji se  finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

„U okviru navedenog javnog poziva prva tačka je program pod nazivom ‘Podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini’, a studenti Romi koji apliciraju će biti podržani u jednokratnom godišnjem iznosu ukoliko ispunjavaju sljedeća dva kriterija programa; Student/studentica mora biti upisan/a u tekuću akademsku godinu, imati prebivalište na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine te studirati na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini; Podnosilac/teljica prijave nije ponavljao/la aktualnu akademsku godinu osim u slučaju bolovanja ili liječenja dužeg od tri mjeseca, za šta je potrebno dostaviti ovjerene dokaze“, poručila je Duraković.

Također je navela da iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke svake godine raspisuje Javni konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, te na učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

„Pravo sudjelovanja na ovom Javnom konkursu mogu ostvariti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama. Na navedene programe Javnog poziva se često prijavljuju i nevladine organizacije koje u djelokrugu rada imaju imaju aktivnosti koje se odnose na Rome“, rekla je ministrica.

Kako je dalje kazala, pored navedenog Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u prethodnom periodu realiziralo i druge programe kao što su izdavanje Bosansko-romskog i romsko-bosanskog rječnika autorice Hedine Tahirović Sijerčić, zatim program „Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti“ i dr.

Kada je u pitanju broj učenika romske nacionalnosti u BiH, Duraković je kazala da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH prikuplja i svake godine ažurira podatke o tome, te u tom pogledu prikuplja podatke od kantonalnih ministarstava obrazovanja na čijem se području obrazuju učenici romske nacionalnosti.

Ministricu smo upitali da li ima saznanja o tome da li postoji diskriminacija Roma u obrazovnom sistemu.

„O postojanju diskriminacije bilo koje grupe učenika je nezahvalno govoriti bez egzaktnih podataka o prijavljenim slučajevima diskriminacije u obrazovanju. U svakom slučaju, o ovome pitanju bi detaljnije informacije trebala imati kantonalna ministarstva obrazovanja u čijoj nadležnosti se nalazi donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja“, kazala je Duraković.

Internacionalna romska unija nedavno je Jasni Duraković dodijelila Zlatnu plaketu za zasluge u poboljšanju obrazovanja Roma. Kako je istakla, za nju ovo priznanje ima veliku vrijednost.

„Zlatna plaketa za zasluge u poboljšanju obrazovanja Roma za mene ima veliku vrijednost i daje mi motivaciju da institucija na čijem čelu se nalazim još više energije i snage uloži u aktivnosti na poboljšanju dostupnosti i kvalitete odgoja i obrazovanja za djecu, učenike i studente Rome“, zaključila je Duraković.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button