Novosti

Agencija za ravnopravnost spolova BiH: Hitno zaustaviti nasilje nad ženama

Prema istraživanjima, čak 48 posto žena u Bosni i Hercegovini doživjelo je neki oblik nasilja na osnovu spola nakon što su navršile 15 godina.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH saopćila je da podržava i pridružit će se organizovanim protestima koji će, kao izraz podrške Enisi Klepo i svim ženama koje su žrtve nasilja, biti održani danas u Jablanici.

Agencija najoštrije osuđuje nasilje na osnovu spola koje je izvršeno 1. avgusta ove godine u obliku fizičkog napada vlasnika hotela „Jablanica“ na uposlenicu Enisu Klepo.

– Ovom prilikom ponovno skrećemo pažnju bosanskohercegovačke javnosti da nasilje prema ženama i nasilje u porodici još uvijek predstavlja jednu od najtežih i najrasprostranjenijih oblika neravnopravnosti spolova i diskriminacije u našem društvu. Podsjećamo da je, prema istraživanjima, čak 48 posto žena u Bosni i Hercegovini doživjelo neki oblik nasilja na osnovu spola nakon što su navršile 15 godina – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da korijenski uzrok nasilja prema ženama leži u neravnopravnosti spolova u društvu. Štaviše, kriza u društvu, ekonomska nejednakost, uključujući i ekonomsku ovisnost, povećavaju ranjivost žena na sve oblike nasilja u njihovom privatnom i profesionalnom životu.

– U takvim uslovima, radni odnosi i borba za prava koja proističu iz radnog odnosa lako mogu postati prostor za ispoljavanje spolne nadmoći i neravnopravnosti, koje je u slučaju Enise Klepo poprimilo oblike brutalnog nasilja kao ekstremne forme diskriminacije na osnovu spola – ističu iz Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Podsjećaju da se ratifikacijom Konvencije Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije o borbi i sprječavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici Vijeća Europe (Istanbulska konvecija), Bosna i Hercegovina obavezala na uspostavu efikasnog mehanizma zaštite od svih oblika nasilja prema ženama.

– Smatramo da je u BiH učinjen određeni napredak, te da je uspostavljen solidan pravni i institucionalni okvir, razvijeni mehanizmi zaštite, više je prijavljenih slučajeva, osjetljivost policije i drugih organa za pitanja rodno zasnovanog nasilja je u porastu, kao i svijest javnosti o ovom problemu.

Međutim, ovaj slučaj nasilja na osnovu spola u Jablanici nas opominje da je još uvijek pred nama ultimativni zadatak ravnopravnosti, koji je i preduslov našeg društvenog i ekonomskog progresa, a to je – da učinimo i dom i radno mjesto sigurnim mjestima za žene – navodi se u saopćenju.

– Stoga, provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH moramo učiniti još efikasnijom, a uspostavljene mehanizme zaštite i prevencije nasilja na osnovu spola moramo dalje jačati, posebno kada je u pitanju efikasnost procesuiranja predmeta rodno zasnovanog nasilja, provedbe zaštitnih mjera, kao i kaznene politike.

Najoštrije osuđujući ovaj i druge slučajeve nasilja na osnovu spola, Agencija za ravnopravnost spolova BiH poziva nadležne organe da efikasno provedu sve zakonom propisane radnje u cilju kažnjavanja počinioca.

– Još jednom naglašavamo važnost adekvatnog i brzog odgovora svih nadležnih službi u cilju prevencije svih oblika nasilja prema ženama, podrške žrtvama i efikasnom procesuiranju počinilaca ovih djela – navodi se u saopćenju.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button