Novosti

Melank: Nužno učiniti više na zapošljavanju Roma

U odgovoru na inicijativu, Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković kazala je da, kada su u pitanju programi zapošljavanja romske populacije, sadašnjim programima za 2022 i 2023 godinu u okviru programa obuhvaćeni su Romi, s tim da ni jedan program nije isključivo napravljen za tu kategoriju

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Miomirka Melank uputila je na današnjoj sjednici inicijativu za izdvajanje dodatnih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje Roma, i kreiranje posebnih pilot programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja i doškolovavanja Roma koji se nalaze na evidenciji Kantonalnog zavoda.

„Poznato je da je BiH usvojila Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma i Romkinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije, kojom se BiH obavezala da će nastaviti pojačati napore za punu ravnopravnost i integraciju Roma i Romkinja posebno kroz sprovođenje i praćenje operativnih zaključaka. Između ostalog, BiH se obavezala da će u oblasti zapošljavanja povećati stopu zaposlenosti Roma i Romkinja najmanje za 25 procenata“, kazala je Melank.

Podsjetila je da je trenutno u toku javni poziv Zavoda za zapošljavanje i program sufinansiranja Posao za sve, te da bi se sa tog programa mogao izdvojiti jedan poseban dio koji bi se posvetio zapošljavanju, obrazovanju i doškolovavanju Roma.

„Trenutno važeći Akcioni plan za društvenu inkluziju Roma za period 2021-2025 godine predviđa mjere koje su u skladu sa strateškim okvirom i sadrže pet ciljeva, među kojima su najvažniji jačanje sistema podrške, koordinacije, monitoringa, smanjenja diskriminacije, ali i unapređenje zapošljavanja i zapopšljivosti Roma i Romkinja. Regionalna studija o Romima iz 2017 koju su izradili Svjetska banka u Fond Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP navode da je samo 11 posto radno sposobnih Roma zaposleno a da je čak 86 posto mladih Roma starosti od 16 do 24 godine van sistema obrazovanja, obuke i tržišta rada. Prema podacima, po programu Federalnog zavoda koji je trebao da izvrši jedan dio ciljeva iz Akcionog plana u 2022, zaposlene su dvije osobe. Milsim da je nužno učiniti više po ovom pitanju“, zaključila je zastupnica Melank.

U odgovoru na inicijativu, Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković kazala je da, kada su u pitanju programi zapošljavanja romske populacije, sadašnjim programima za 2022 i 2023 godinu u okviru programa obuhvaćeni su Romi, s tim da ni jedan program nije isključivo napravljen za tu kategoriju.

„Uglavnom su to programi za javne radove, a u 2022 godini i programi teško upošljivih kategorija, gdje su bili istaknuti i Romi“, kazala je ministrica.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button