Novosti

RCC: Dosta toga ostaje da se uradi na poboljšanju statusa osoba s invaliditetom u regionu

Integracija osoba s invaliditetom je teška na svim nivoima - kaže se nadalje u izvještaju i procjenjuje da je proces prilagođavanja fizičke infrastrukture potrebama osoba s fizičkim ograničenjima veoma spor

U ekonomijama zapadnog Balkana “najveći napredak je zabilježen u oblasti inkluzije djece s invaliditetom, a posebno u procesu deinstitucionalizacije djece s invaliditetom, inkluzivnog obrazovanja i pomoći dostupne na nivou lokalne zajednice“, kaže se u Regionalnom pregledu ekonomija zapadnog Balkana u pogledu Evropskog stuba socijalnih prava 2021, koji je pripremio projekt Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 2) Vijeća za regionalnu saradnju (RCC).

Integracija osoba s invaliditetom je teška na svim nivoima – kaže se nadalje u izvještaju i procjenjuje da je proces prilagođavanja fizičke infrastrukture potrebama osoba s fizičkim ograničenjima veoma spor, uključujući fizički pristup školama, zdravstvenim ustanovama i javnim prostorima, dok su mjere socijalne zaštite neadekvatne za stvarne potrebe ove socijalne grupe, saopćeno je iz RCC-a.

Osim toga, u izvještaju se zaključuje da je učešće osoba s invaliditetom na tržištu rada slabo, uprkos tome što su zakoni izmijenjeni da im se kroz prekvalifikaciju, kampanje podizanja svijesti, obrazovanje odraslih i programe promocije zapošljavanja pomogne u pristupu tržištu rada.

Iako su neke ekonomije zapadnog Balkana poslodavcima uvele i kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, njihov uticaj na stvarnu zaposlenost ovih osoba je neznatan. Sve u svemu, dosta toga još ostaje da se uradi na poboljšanju statusa osoba s invaliditetom u društvima u regionu – zaključuje se u izvještaju.

Na petu godišnjicu Evropskog stuba socijalnih prava (EPSR), Evropska unija 24. i 25. novembra ove godine obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom održavanjem godišnje konferencije kojom se još jednom ističe potreba zajedničkog rada kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i mogućnosti. Trenutni podaci pokazuju da je zaposlena samo polovina od 42,8 miliona radno sposobnih osoba s invaliditetom u Evropskoj uniji. 

Evropskim stubom socijalnih prava, kojim se previđa socijalna Evropa, jasno se propisuju jednake mogućnosti za sve, odnosno, bez obzira na spol, rasnu ili etničku pripadnost, vjeroispovijest ili uvjerenje, invaliditet, starosnu dob ili seksualnu orijentaciju, svi imaju pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja i pristupa robama i uslugama dostupnim javnosti.

Stub je proglašen na samitu u Gothenburgu 2017. godine, a godinu dana kasnije, praćenjem napretka u njegovoj primjeni obuhvaćene su i ekonomije zapadnog Balkana, koje su kao procesa pristupanje Evropskoj uniji, predane usklađivanju sa Evropskim stubom socijalnih prava.

Projekat Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 2) Vijeća za regionalnu saradnju prati napredak u primjeni Evropskog stuba socijalnih prava u regionu i do sada je pripremio dvije grupe izvještaja (regionalni pregledi, izvještaji za pojedinačne ekonomije i online Pregled socijalnih pokazatelja), i to za 2020. i 2021. godinu.

Izvještaji i noviji podaci za 2022. godinu se pripremaju zajedno sa firmom WINS Global Consult GmbH iz Njemačke. RCC-ov projekat ESAP 2 će sljedećeg proljeća objaviti najnovije nalaze o rezultatima ostvarenim u regionu u pogledu Evropskog stuba socijalnih prava. 

(FENA)

Srodni artikli

Back to top button