NovostiRegion

U Kragujevcu pokrenuta inicijativa za formiranje tima za prevenciju prosjačenja i prevenciju maloletničkih brakova

Na sednici Saveta razmatran je izveštaj Mobilnog tima za inkluziju Roma u prethodnih šest meseci i najavljeno pristupanje izradi novog Operativnog plana ovog tela grada Kragujevca za sledeću godinu.

M.M.K

U Srbiji ne postoje sveobuhvatni i javnosti dostupni zvanični podaci o tačnom broju dece koja žive i rade na ulici. Na sednici Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja na teritoriji grada Kragujevca, pokrenuta je inicijativa za formiranje Mobilnog tima za prevenciju prosjačenja, kao i za prevenciju maloletničkih brakova.

Ova inicijativa značajna je, jer je  Kragujevac jedan od devet gradova i opština u Srbiji koji je izabran za projekat prevencije maloletničkih brakova i potpisnik je sporazuma o saradnji sa Romskom nacionalnom mrežom po ovom pitanju.

Istovremeno ima i tim za prevenciju trgovine ljudima, što je usko povezano sa prosjačenjem, rekla je Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Gordana Damnjanović ujedno i predsednica Saveta.

Govoreći o izradi Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u Kragujevcu za period od 2022-2025 godine, što je takođe bila jedna od tema treće redovne sednice Saveta, Damjanović je kazala da je Kragujevac na polovini izrade ovog dokumenta a u skladu sa nacionalnom Strategijom koja je usvojena za period od 2022-2030.godine.

Podršku u izradi planskog dokumenta Kragujevcu pruža GIZ kroz ekspertsku pomoć svojih saradnika, pa je sledeća dvodnevna radionica zakazana za 21. i 22. septembar, kao i ministarstvo finansija čiji će predstavnici takođe održati radionicu. Urađena je SWOT analiza i u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima, biće pokrivene oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i dve nove oblasti a to su participatorni pristup i prevencija diskriminacije. Usvajanje ovog dokumenta, posle još dva ciklusa radionica i svih pravnih procedura koje prethode donošenju Lokalnog akcionog plana očekuje se do kraja godine – kazala je Damjanović.

Na sednici Saveta razmatran je izveštaj Mobilnog tima za inkluziju Roma u prethodnih šest meseci i najavljeno pristupanje izradi novog Operativnog plana ovog tela grada Kragujevca za sledeću godinu.

Rad Mobilnog tima je ustaljen i veoma dinamičan. Za šest meseci članovi tima iz različitih oblasti obišli su osam romskih naselja i pružila adekvatnu podršku u skladu sa svojim nadležnostima. Rad Mobilnog tima otvara nam mogućnosti da naši korisnici i sunarodnici vide da za njih postoji pojačana društvena briga i da želimo da im pomognemo u svim segmentima. Kako bi unapredili položaj romske zajednice, zbog njihove osetljivosti i funkcionalne nepismenosti pomažemo im da pristupe institucijama, ostvare prava koja imaju i reše neke od problema – rekao je koordinator za romska pitanja grada Kragujevca Zoran Pavlović.

Kako je najglasio korisnici imaju poverenje u tim i Kacelariju za romska pitanja i obraćaju im se za pomoć. što značajno rasterećuje rad Gradske uprave.

Na sednici Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja na teritoriji grada Kragujevca, kojoj su prisustvovali lokalna ombudsmanka Jelena Milivojević, pomoćnih gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom Stefan Jovanović, predstavnik Gradske uprave za komunalne poslove i predstavnici civilnog sektora, pokrenuta je inicijativa za formiranje Mobilnog tima za prvenciju prosjačenja i prevenciju maloletničkih brakova.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button