Novosti

Dodijeljena sredstva organizacijama civilnog društva za osnaživanje žena

Lokalne zajednice obuhvaćene ovim projektom su Bosanska Krupa, Busovača, Derventa, Goražde, Ilidža, Kalesija, Kalinovik, Jajce, Laktaši, Mostar, Nevesinje, Kostajnica, Novo Sarajevo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Tešanj, Teslić, Tuzla i Vlasenica.

U okviru projekta“Razvoj programa obuke za članove/članice općinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji finansira Evropska unija, a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji s Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Vlade RS dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM (97.800 KM) za 20 organizacija iz 15 lokalnih zajednica, saopćeno je iz Udruženja građana Nešto više.

U saopćenju se navodi da se odabrani projekti odnose se na prevenciju, sprečavanje i borbu protiv nasilja nad djevojkama i ženama, naročito onima iz ranjivih i marginaliziranih grupa (osobe s invaliditetom, osobe iz ruralnih područja, pripadnice manjinskih zajednica s posebnim fokusom na romsku populaciju i sl.) i koji su u skladu s Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine.

Lokalne zajednice obuhvaćene ovim projektom su Bosanska Krupa, Busovača, Derventa, Goražde, Ilidža, Kalesija, Kalinovik, Jajce, Laktaši, Mostar, Nevesinje, Kostajnica, Novo Sarajevo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Tešanj, Teslić, Tuzla i Vlasenica a bavit će se rješavanjem konkretnih problema poput sprečavanja nasilja baziranog na spolu jačanju ženskog aktivizma, osnaživanja žena kroz ekonomiju, sport i edukacije, te podrškom i radom s majkama djece s invaliditetom.

Duško Cvjetinović, sekretar Udruženja građana Nešto Više uime ove organizacije čestitao je predstavnicima udruženja koji su potpisali ugovore, te istakao kako se nada da će na ovaj način više organizacija u BiH biti aktivno u polju borbe za ravnopravnost spolova i da će napraviti bazu za ostvarivanje napretka u ovoj oblasti u budućnosti.

Desanka Nikolić, predsjednica udruženja žena „Podrinje“ iz Vlasenice kaže da su u ovom projektu planirali rad sa ženama koje su trpile nasilje u porodici.

-Aktivnosti će nam biti predavanja o rodnoj ravnopravnosti, muško ženskim odnosima, nasilju u porodici, predavanje će biti ciljana prema ženama iz ruralnih područja koje nisu upoznate sa svojim pravima i mogućnostima zaštite. Mi već u našem udruženju radimo pružanje pravne pomoći ženama koje su pretrpjele nasilje i koje su već u postupku razvoda braka i ovim projektom to planiramo i nastaviti – kazala je Nikolić.

Predstavnik OFK Sloboda Tuzla Nermin Alibašić kaže kako će njihov kolektiv pomoći osnaživanju žena kroz sportske aktivnosti.

-Mi smo sportski kolektiv pa će naše aktivnosti biti usmjerene više prema sportu, prema usavršavanja a među njima je i sportski turnir za ženske selekcije – kazao je Alibašić.

Cilj projekta je jačanje uloge i položaja žena u političkim, socijalnim i ekonomskim procesima i podrška lokalnim partnerstvima u uspostavljanju efikasnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u lokalnim zajednicama u BiH.

Kroz projekat će se uspostaviti funkcionalna operativna struktura unutar lokalnih samouprava koja će podržavati promociju i zagovaranje ženskih prava, posebno onih koje žive u ruralnim područjima; jačati kapacitete lokalnih zainteresovanih strana, javnog i civilnog sektora, da efikasno sprovode agendu za osnovna ljudska prava sa posebnim fokusom na žene iz osjetljivih kategorija (žene sa invaliditetom, manjine, pripadnice LGBT zajednice); razviti model za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnim zajednicama, koji se može preslikati u druge BH lokalne zajednice, saopćeno je.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button