Novosti

Iz Pedagoškog zavoda TK za Newipe: Priprema se uvođenje romskog jezika u škole, najveći problem kadar

D.M.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK je pokrenulo proces donošenja Nastavnog plana i programa za Romski jezik, kulturu i tradiciju Roma. U tu svrhu imenovao je koordinirajuće radno tijelo koje bi trebalo dovesti do kraja proces donošenja plana. Pedagoški zavod je izradio silabus za Nastavni plan i program prema “Evropskom okviru za strane jezike”, nivoa: A1.1., A1.2. i A2.1., A2.2., kazali su za portal Newipe iz Pedagoškog zavoda TK.

“U koordinaciji i svesrdnoj pomoći OSCE-a Tuzla, usaglasili smo da postojeći silabus treba doraditi i uskladiti stručno lice za romski jezik. Opće je poznato da u BiH nema stručnih kadrova za ovu oblast i da bi bilo neophodno i sistemski reagirati u smislu obezbjeđivanja takvog kadra. Početkom mjeseca marta 2022. godine, uputili smo silabus stručnoj osobi da uskladi nastavne sadržaje koji su odgovarajući za navedene nivoe, i da u početku nastava bude organizirana kao fakultativna u osnovnim školama”, kazao je prof. Izet Numanović, stručni savjetnik za obrazovanje.

Dodao je da je planirano da se do septembra 2022. godine donese Nastavni plan i program za romski jezik, kulturu i tradiciju Roma.

“Smatramo da ćemo to, ukoliko ne bude bilo ozbiljnih prepreka, i uraditi. Svima nama ostaje, ubuduće veliko pitanje, obezbjeđivanja odgovarajućeg nastavnog kadra. Važno je da je proces započet, uveliko je priveden do svoje krajnje forme, a društvenoj zajednici u daljem radu, ostaje zadaća da intenzivno radi na stvaranju kadrovskih pretpostavki. Mi smatramo da se ova zagarantovana prava moraju inkorporirati u rad škole i da Romi kao narod, nerado to nazivamo nacionalna manjina, imaju punu podršku zajednice”, zaključio je Numanović.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button