Novosti

Vijeće nacionalnih manjina BiH: Unaprijediti status nacionalnih manjina u kontekstu izbornog procesa

Odlučeno je da se pokrene inicijativa za izmjenu Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH s ciljem sprečavanja zloupotreba mjesta predviđenih za pripadnike nacionalnih manjina na izbornim listama.

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine odlučeno je da se pokrene inicijativa za izmjenu Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH s ciljem unapređenja statusa nacionalnih manjina u kontekstu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te sprečavanja zloupotreba mjesta predviđenih za pripadnike nacionalnih manjina na izbornim listama.

Zaključeno je da će ova inicijativa biti upućena svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama koje se bave izbornim procesom u BiH.

Također je zaključeno da će o ovom problemu Vijeće nacionalnih manjina BiH informirati javnost putem pokretanja odgovarajuće medijske kampanje.

Vijeće nacionalnih manjina BiH primilo je k znanju usmenu informaciju o medijskim istupima članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, posebno u kontekstu održavanja i rezultata Prve konferencije nacionalnih manjina BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button