Novosti

Vijeće Evrope “ukorilo” BiH: Romi i dalje diskriminisani

Posebno zabrinjava stanje predškolskog obrazovanja, gdje nedostatak sistematskih i kvalitetno kontrolisanih pristupa ostavlja mnogu romsku djecu u nepovoljnom položaju, što doprinosi većoj stopi napuštanja školovanja i lošijim obrazovnim rezultatima.

Savjetodavni komitet Vijeća Evrope za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) pozvao je Bosnu i Hercegovinu, u svom petom mišljenju objavljenom danas, da se pozabavi alarmantnim trendovima i stalnim izazovima u vezi sa 17 registriranih manjina u državi.

Komitet smatra da je društvo i dalje duboko podijeljeno po etničkim linijama, što „pogoršavaju politička i retorička neprijateljstva među konstitutivnim narodima – Bošnjacima, Srbima i Hrvatima“. Ova podjela koči sveukupni napredak zemlje, uključujući i napredak nacionalnih manjina čija udruženja nisu dobila državna sredstva od 2020. godine zbog neusvajanja budžeta od državnih organa, rečeno je.

Kako se dalje navodi, obrazovni sistem održava etničke podjele kroz segregirane škole i različite nastavne planove i programe prilagođene svakoj konstitutivnoj grupi.

„Neuspjeh u rješavanju složene historije rata iz 1990-ih i njegove pristrasne nastavne prakse i dalje ometa napore za pomirenje i podstiče klimu u kojoj su mladi sve skloniji nasilju“, saopćeno je iz Vijeća Evrope.

Istaknuto je da se pripadnici nacionalnih manjina i dalje suočavaju s diskriminacijom u političkom učešću i pristupu javnim pozicijama, a ključne presude Evropskog suda za ljudska prava ostaju nepromijenjene.

„Ova situacija je narušila povjerenje javnosti u demokratske institucije i upravu, što je dodatno pogoršano nedostatkom izvršenja odluka domaćih sudova“, navodi se.

Također je ocijenjeno da je emigracija, posebno među mladim ljudima koji traže posao ili fakultetsko obrazovanje, ključni izazov za zemlju. Savjetodavni komitet smatra da nesrazmjerno pogađa nacionalne manjinske zajednice.

„Nedostatak adekvatne podrške za manjinske jezike, kao i visoki pragovi za upotrebu manjinskih jezika u administraciji i za obrazovanje na ovim jezicima takođe ometaju implementaciju Okvirne konvencije u brojnim oblastima“, stoji u izjvještaju.

Uprkos tome što su najveća nacionalna manjina, naglašavaju iz Vijeća Evrope, Romi i dalje doživljavaju diskriminaciju i socio-ekonomsku marginalizaciju.

„Savjetodavni komitet priznaje ograničen napredak u implementaciji novog akcionog plana u ključnim oblastima kao što su stanovanje, zdravstvena zaštita, obrazovanje i zapošljavanje. Posebno zabrinjava stanje predškolskog obrazovanja, gdje nedostatak sistematskih i kvalitetno kontrolisanih pristupa ostavlja mnogu romsku djecu u nepovoljnom položaju, što doprinosi većoj stopi napuštanja školovanja i lošijim obrazovnim rezultatima. Nadalje, složen sistem zdravstvenog osiguranja često isključuje Rome iz pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama, što nesrazmjerno pogađa žene i djevojčice“ navode iz Vijeća Evrope.

U svojim preporukama, između ostalog, Savjetodavni komitet poziva vlasti da poduzmu hitne i odlučne mjere za implementaciju jedinstvenog nastavnog plana i programa u školama kako bi se podstaklo kritičko razmišljanje i inkluzivnost. Također je potrebno sistematizirati ponudu predškolskog obrazovanja, osigurati provođenje presuda domaćih sudova u vezi sa diskriminacijom nacionalnih manjina, izvršiti analizu potreba i interesa pripadnika nacionalnih manjina, koja će poslužiti kao osnova za izradu nacionalne strategije zaštite i promocije manjinskih identiteta, kulture i jezika, ojačati ulogu, statutarna ovlašćenja i odgovarajuće finansiranje savjeta nacionalnih manjina, i sprovesti sveobuhvatan popis kako bi se tačno procijenio demografski sastav i potrebe nacionalnih manjinskih zajednica.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button